Stemmerett i Spania for nordmenn

Publisert

Alle norske borgere som har vært registert bosatt i Spania uavbrutt  i tre år eller mer har stemmerett ved lokale valg i Spania. Fremgangsmåten er relativt enkel, men å dukke opp på valgdagen med ett papir som beviser tre år i Spania er ikke nok. Man må være registrert i valgmanntallet og det i god tid.

Slik gjør du:

Kommunens manntall

Først av alt må du være registrert i kommunens manntall, det gjør du ved å oppsøke ditt lokale rådhus hvor du dokumenterer tilknytning til kommunen i form av en leiekontakt eller ett skjøte på eid bolig. Fra rådhuset får du ”certificado de empadramiento”, ett dokument som viser at du er registrert som innbygger i kommunen fra en bestemt dato.

NIE nummer

For å gå videre i prosessen trenger du spansk person nummer. NIE nummeret er nødvendig for de fleste transaksjoner i Spania. Det være seg å tegne abonnement på telefoni/internet, eie bolig, kjøpe bil, delta som aksjonær i spansk foretak, arbeide i spanske firma m.m. Hvor du søker om ditt NIE nummer varierer fra kommune til kommune, noen kommuner lar innbyggerne gjøre dette ved ett eget utlendingskontor (Extranjeria). De kommuner som ikke har eget utlendingskontor sender innbyggerne til nærmeste nasjonalpoliti (Policia Nacional). Regn opptil to ukers ventetid før du får ditt NIE nummer.

Innenriksdepartementets utlendingsregister (”Residencia”)

Alle utenlandske statsborgere som oppholder seg i Spania mer enn tre måneder i året er pliktige til å registrere seg i inneriksdepartementet sitt register over utlendinger. En slik registrering går fort så lenge man presenterer de riktige dokumentene (NIE, Certificado de empadramiento og pass). Du vil umiddelbart for utstedt sertifikatet som bekrefter din registrering, av dette fremkommer også NIE nummeret, adresse i Spania og dato for registreringen som innbygger i Spania. Dette er dermed det eneste offentlige spanske dokument nordmenn har bruk for i ID sammenheng så lenge det er supplert med ett pass eller annen lovlig foto-id, f.eks. spansk førerkort. Norske førerkort godtas ikke som foto-id i Spania.

Sertifikatet erstattet den gamle residencia-ordningen. Derfor kaller fortsatt mange dette sertifikatet feilaktig for nettopp “Residencia”.

Censo Electoral, valgmanntallet

Valgmantallet er ett seperat register over stemmeberettigede i Spania. Alle rådhus har tilgjengelig skjema for registrering i manntallet de er også pliktige til å bekrefte eller avkrefte om du er korrekt registert i mantallet eller ikke.

1. Desember 2014 begynte utsendelse av registreringskort fra Censo Electoral til nordmenn som oppfyller kravene for å kunne stemme ved det spanske kommunevalget 24. Mai 2015. Fristen for å returnere seddelen er 15. Januar, pass på at du har ditt korrekte NIE nummer på seddelen, ellers kan den bli erklært ugyldig og du vil ikke få stemme valgdagen.

 

Om du ikke mottar kortet må du innom ditt lokale rådhus for å registrere det i valgmanntallet, eventuelt korrigere adresse de har på deg. Rutinene rundt dette varierer fra kommune til kommune, enkelte steder går man fra dør til dør og sjekker om folk bor på den oppgitte adressen før man sender ut disse skjema. Andre steder har hele bydeler (Orihuela Costa) i praksis aldri mottatt disse brevene med den følge at svært mange mistet muligheten til å stemme.

Kontroller at du er i valgmanntallet

Alle bør sjekke at de er korrekt registrert i valgmanntallet! Fristen for å registrere seg der er 15. januar. Fristen for modifikasjoner, klager og rettelser er 31. Januar. Valgmanntallet legges offentlig ut på rådhusene normalt i begynnelsen av april.

Les også:

Utlendingskontoret er åpnet i Altea

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter