Spania er et av de tryggeste landene i Europa for turister, og norske statsborgere har rett til gratis medisinsk behandling og sykehusopphold. Det spanske helsevesenet er et av verdens aller beste, men har de siste årene fått noen riper i lakken etter at flere sykehus har nektet gratis legehjelp til turister fra EU.

For mange gir det en grunnleggende trygghet i å vite at men får medisinsk hjelp og behandling ved ulykker og sykdom, og mange har derfor valgt å tegne privat reise- og/eller helseforsikring. Dessuten øker helseturismen ved at stadig flere nordmenn finansierer sine operasjoner gjennom private helseforsikringer. De vanligste behandlingstypene er først og fremst tannbehandling, fot, øye og plastisk kirurgi. Private sykehus i Spania har også økt pågang av nordmenn som ønsker rygg eller prostata operasjoner.

Det finnes et utall av ulike private forsikringsordninger på markedet. Ifølge tall Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) offentliggjorde ved starten av 2014 har allerede 380.000 nordmenn tegnet privat helseforsikring. De aller fleste av disse har forsikring gjennom arbeidsgiver. Antallet nordmenn som i dag har privat helseforsikring er tolv ganger høyere enn i 2003 viser ny statistikk.

Å velge en privat helseforsikringplan trenger ikke å være komplisert. Men for å ta en riktig avgjørelse er det viktig å vite hvilke spørsmål man bør stille.

Hva de private helseforsikringene dekker varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Normalt dekker helseforsikringene utgifter til sykehusopphold, hjemtransport, behandling hos psykolog og fysioterapeut, og rehabilitering.

De som ikke har privat helse eller reiseforsikring må benytte seg av det offentlige helsevesenet i Spania dersom de ikke vil betale ut av egen lomme. Men dette er vanligvis ikke et problem. Ifølge de private sykehusene SpaniaJournalen har snakket med i forbindelse med sitt geriatri-spesial kommer nesten alle nordmenn til Spania med privat forsikring. Sykehusene melder at mange norske turister har forsikring gjennom jobben, mens de fastboende nordmennene på Costa Blanca vanligvis har privat helseforsikring gjennom spanske forsikringsselskaper.

Det kan være store forskjeller på skandinavisk og spansk forsikringspraksis. Derfor har det de siste årene skjedd en oppblomstring av forsikringsselskap med egne avdelinger rettet mot det skandinaviske miljøet på Costa Blanca. Dette grunner i at forsikringspapirer ofte kan virke kompliserte, og det gjør ikke saken enklere at de er skrevet på et språk man kanskje ikke forstår.

Når man sier opp sin private helseforsikring må dette meldes skriftlig og med to måneders varsel. Dette er et juridisk krav i Spania.

Dersom man vurderer å bytte forsikringsselskap, er det derfor viktig at man allerede nå kontakter ulike forsikringsselskap for å hente inn informasjon om tilbud og vilkår. Dermed vil man ha tid til å sette deg inn i forsikringsbetingelsene og være i stand til å ta en informert avgjørelse før i slutten av oktober.

Under spansk lov vil man ha signert en ett års kontrakt som går fra 1. januar til 31 desember.

Vi anbefaler at man bruker listen under til å sammenligne helseforsikring planer før man tar en endelige beslutning. Listen inneholder en rekke viktige spørsmål man bør stille før man velger en privat helseforsikring, men det understrekes at dette selvfølgelig ikke er en fullstendig oversikt.

Hvor mye må jeg betale for medisinsk behandling?

Hvilke andre fordeler er inkludert?

Må jeg ringe legen min før jeg drar til akuttmottaket?

Hva skjer dersom jeg blir tatt syk når jeg er bortreist?

Må jeg betale egenandel for behandlinger?

Dekker forsikringen legekonsultasjoner, røntgen og andre analyser?

Finnes det unntak i dekningsgraden i forsikringsavtalen, for eksempel ved lengre reiser eller utenlandsopphold?

Finnens det en venteperiode før jeg er fullt dekket?

Finnes det begrensninger i forsikringen grunnet pre-eksisterende sykdomsforhold?

Er tannpleie inkludert i min helseforsikring?

Sies helseforsikringen automatisk opp når jeg når en viss alder?