OMIC – Forbrukerkontoret i Spania

Publisert

Det norske Forbrukerrådet er en statlig organisasjon som skal ivareta forbrukernes rettigheter. I Spania finnes en lignende institusjon som heter OMIC – Oficina Municipal de Información al Consumidor.

Mange lesere har kontaktet Spaniaposten i forbindelse med problemer de har hatt i møte med spanske selskaper. Det er særlig banker, forsikringsselskaper og teleoperatører, som er gjenstand for kritikk.

Å forsøke å henvende seg med en klage til for eksempel Telefonica som privatperson kan ofte oppleves som ganske håpløst. Som misfornøyd kunde blir man henvist til en kundebehandler som lover å ta tak i saken og ringe tilbake. Noe vedkommende sjelden eller aldri gjør. Kunden ringer så tilbake etter en stund og den samme historien gjentar seg uten at problemet blir løst.

Et annet klassisk eksempel på trenering er at kundebehandleren henviser videre til en overordnet, som ikke kan svare og som igjen henviser videre til enda en overordnet, som heller ikke kan svare og som igjen henviser videre. Igjen uten at problemet blir løst.
OMIC
Løsningen for de som føler seg urettmessig behandlet som kunde eller som har spørsmål angående hvilke rettigheter man har som forbruker i Spania er OMIC. En kommunalt drevet organisasjon som har kontorer i de fleste spanske kommuner, blant annet både i Torrevieja og Alfaz del Pi.

Hos OMIC får man besvart alle typer forbrukerspørsmål og man får alle typer opplysninger om forbrukernes generelle rettigheter. OMIC tar også imot alle typer reklamasjoner og anmeldelser angående forbrukerspørsmål. Har det oppstått uoverensstemmelse mellom forbruker og en bedrift påtar OMIC seg megleransvaret for å finne frem til forliksløsninger.

Hvis en forbruker mener å ha et krav mot en bedrift, får man ved OMIC-kontorene hjelp til å fylle ut et klageskjema for forbrukere – Solicitud de Arbritraje. Dette sendes videre til nærmeste ”forbrukerdomstol” – Junta Arbitral – som igjen sender klagen videre til det selskapet det gjelder.

Å benytte seg av OMICs tjenester er gratis. Men det forutsettes at kunden har et legitimt krav. Dessuten er det viktig å huske på at man som kunde må fortsette å betale regningene dine, selv om man vet at de er ukorrekte, mens saken behandles av Junta Arbitral.

Pengene tilbake
En Spaniapostens lesere, som ikke ønsker å fremstå med navn, forteller at han ved to anledninger har benyttet seg av OMIC med stor suksess. Begge tilfellene gjaldt feil på fakturaer. En gang med Telefonica og en gang med Orange.

Leseren ble krevd for penger han selv mente han ikke skulle betale. Etter å ha henvendt seg en rekke ganger til de respektive selskapene uten å få svar, gikk han til slutt til OMIC. Der fikk han den hjelpen han trengte, og kort tid etterpå var pengene han hadde betalt for mye tilbake på hans konto.

Har du en klage du vil fremme kontakt ditt lokale kontor. For en oversikt over nærmeste kontor se: http://www.indi.gva.es/web/consumo/listado-de-omics

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter