Skatter i Spania, IBI, skatt på inntekt og formueskatt

Publisert

I 2012 ble flere skattesatser endret. Og flere av disse har betydning for nordmenn som bor eller ferierer i Spania. Eiendomsskatten (IBI) ble økt, samtidig økte man også skatt på utleie av boliger. Også skatt på lønn har gått opp samt skatt på formue.

Advokat Hugo Colàs fra advokatfirmaet Colàs Abogados, gir en kort innføring i de økte skatteavgiftene for året som kommer.
– Det er gjort flere endringer i det som kalles ”El Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de Diciembre”, sier Colàs som forklarer de viktigste som er presentert så langt i årets budsjett.

Eiendomsskatten
Eiendomsskatten IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) har hatt en markant økning. Enkelte vil måtte betale opp til ti prosent mer i eiendomsskatt alt etter når skattemyndighetene vurderte verdien av eiendommen.
Ti prosent av boligene i spanske kommuner fikk en vurdering før 2002. Seks prosent av boligene i spanske kommuner fikk en vurdering mellom 2002 og 2004, og fire prosent av spanske boliger fikk en vurdering mellom 2008 og 2011.

Utleie
Fra og med 1. januar 2012 økte skatteavdraget til 21 prosent for utleie av boliger.

– Vi vet at mange utlendinger leier ut boligene sine uten å betale skatt til myndighetene. Siden de nå trenger penger leter de med haukeblikk for å se at alt går riktig for seg, sier Colàs.
Tidligere lå skatteavgiften på leieinntekter på 19 prosent, og nå er den økt til 21 prosent.
Nasjonal og lokal skatt
I Spania må man betale skatt til staten og skatt til regionen man bor i. Den regionale skatten har foreløpig ikke økt, men den statlige inntektsskatten kommer til å øke fra mellom 0,75 prosent til syv prosent.

For lønninger opp til 17.702 euro per år vil man få en skatteøkning på 0,75 prosent. Skatten vil deretter øke i takt med lønningene. For de som tjener over 300.000 euro per år vil man merke en skatteøkning på syv prosent.
– Dette betyr i praksis at skatteavdraget kan bli opp til 52 prosent for de som tjener mest, sier Colàs.

De regionale skatteavgiftene varierer fra region til region.
– Madridregionen kommer muligens til å senke skattenivået. Andre regioner vil vente til etter valget i mars før de presenterer nye sparetiltak i frykt for å miste velgere, sier Colàs.

Formueskatt
Skatten på sparepenger, fond, garantier, aksjer og lignende kommer til å få en økning på mellom to og seks prosent for alle som bor i Spania.
– De som ikke bor i Spania fast må allikevel betale formueskatt av sparekapitalens renter eller på inntekter ved salg av bolig, sier Colàs.

Fire prosent
Den forrige regjeringen satte en merverdiavgift (IVA) på fire prosent ved kjøp av nye boliger i 2011.
– Den nye regjeringen ved Mariano Rajoy (pp) har forlenget denne ordningen som bare gjelder ved kjøp av nye boliger, men alle får den lave merverdiavgiften uavhengig av om boligen skal brukes som primærbolig eller feriebolig, sier Colàs som sier at ordningen vil vare ut året.

Merverdiavgiften for å kjøpe en brukt bolig ligger på syv prosent.

Det kommer mest sannsynlig til å komme flere endringer i løpet av våren.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter

Nyttig å vite: