Fritt helsevalg for nordmenn i Spania

Publisert

En av konsekvensene av ordningen som ble innført fra 1. januar 2011 var et friere helsevalg. Nordmenn på besøk i Spania og trenger helstjenester er ikke lenger begrenset til å bruke kun norske leverandører som er knytte til en eventuell refusjonsordning.

Fordelen for brukeren er åpenbar. Man kan velge fra et langt større tilbud og må heller ikke gå til et av de ”norske” områdene i Spania for å oppsøke en norsk helsearbeider tilknyttet den nå avsluttede refusjonsordningen.

Det kan også bety lavere kostnader for den norske staten når nordmenn på midlertidig opphold i utlandet kan velge friere blant leverandører av helse-relaterte tjenester.

Flere norske pasienter
Heather Jansen i Altea er en av de som nå kan tjene på den nye ordningen. Som autorisert Spansk fysioterapeut og osteopat er tjenestene hun leverer blant de som kan kvalifisere til refusjon fra HELFO.

Mange spesialiteter
Jansen er utdannet fysioterapeut ved universitetet ”Pontificia de Salamanca” i Madrid og har i tillegg til osteopati flere spesialutdanninger. Hun har utdanning i neurodynamikk fra universitetet i Valencia i tillegg er hun spesialist på terapi og opptrening av barn.

Og med bakgrunn fra Belgia og USA har hun gode språkkunnskaper som er nyttig når hun kommuniserer med hennes skandinaviske pasienter på blant annet engelsk.

Koster langt mindre enn i Norge
Hun har allerede en del norske pasienter som jevnlig kommer innom klinikken i ved gamlebyen i Altea. De har til nå alle betalt kostnadene for behandlingen selv. Jansen sier til Spaniaposten at noen av hennes norske pasienter har fortalt henne at hva behandlingen koster hos  henne i Spania kun er en brøkdel av hva slik behandling ville kostet i Norge.

Hun ser nå at det kan komme flere som også vil få refundert  hele eller deler av utgiftene. Refusjonsskjemaene til HELFO har hun hatt liggende på klinikken i Altea siden nyttår.

Les også:

Refusjon av helsetjenester i utlandet

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter