Vannrasjonering i Altea

Publisert

Altea kommune innførte fra 3. august vannrasjonering. Vanntilførselen ble skrudd helt av deler av døgnet som et nødløsning mot den nå ganske regelmessige vannmangelen man har i Altea hver sommer.

Fra midnatt til 08.00 var vannet skrudd helt av i deler av byen i flere døgn. I tillegg varslet rådhuset innbyggerne om at vannet ikke kunne drikkes og heller ikke brukes til vannlaging.

Vannrasjoneringen kommer til tross for at distriktets vannråd, Consorcio de Aguas, i juli uttalte at det var nok vann i demningene til at “vanlig forbruk kan opprettholdes uten restriksjoner til godt inn i 2019”.

Altea lider av mange års mangel på grunne av utilstrekkelig vedlikehold og oppgradering av vannettet. Byens vanntilførsel lekker og enkelte steder lekker det regelmessig saltvann fra sjøen inn i brønner når det er lavt vann-nivå i tankene. Det siste problemet er størst luksus-urbanisasjonene nord for sentrum, Altea Hills og i Mascarat ved Campomanes havnen.

Vanntilførselen har har ikke vært utbedret på mange tiår til tross for en mangedobling av antallet boliger i denne delen av Altea. Kommunen har gjentatte ganger blitt varslet om behovet for en opprusting av vannnettet men har valgt å ikke prioritere bydelen. Boligene her er primært ferieboliger hvor eierne ikke har stemmerett ved lokale valg i Altea.

Vannrasjoneringen kommer til tross for at distriktets vannråd, Consorcio de Aguas, i juli uttalte at det var nok vann i demningene til at “vanlig forbruk kan opprettholdes uten restriksjoner til godt inn i 2019”.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter