Ny avkjøring fra motorveien mellom Alfaz del Pi og Altea

Publisert

Alteas ordfører, Jaume Llinares, møtte pressen ved utgangen av 2019 for å fortelle om rådhusets planer og mål for 2020. Nå som bommen på motorveien A7 forbi Altea fjernes håper man på en redusering av trafikken i sentrum og en ny påkjørsel til A7 mellom Alfaz del Pi og Altea.

I stor grad var det gamle tema ordføreren løftet frem som nye mål. Råhuset setter av 1.2 millioner Euro til faste to av byens nye strandpromenade. Nytt er at det man setter av 10 millioner Euro til det ordføreren kaller «forbedre infrastruktur i gamlebyen» uten å spesifisere om det betyr vedlikehold av eksisterende infrastruktur eller faktisk nye investeringer.

Ordføreren peker på at kommunen nå har redusert gjelden sin fra 33 millioner ved inngangen av 2019 til 11.6 millioner Euro ved utgangen av året. I store trekk har rådhuset betalt en rekke leverandører og gjort opp for annen gjeld.

Altea er valgt som Valencia-regionens kultur-hovedstad for 2020, noe ordføreren hevder skyldes det arbeide man har gjort over flere år i byen.

Ny påkjørsel til A7 og ny reguleringsplan

Ett av sosialistregjeringen i Madrids fanesaker for valgåret 2019 var å fjerne bommen på motorveien A7 flere steder i Spania. Det blir nå gratis å kjøre mellom Alicante og Valencia og med det fjernes bomstasjonen i Altea og i Benidorm. Altea lider for for mye trafikk gjennom sentrum og man håper flere nå vil velge A7 fremfor riksvei N332 som går rett gjennom Altea.

I Altea har man nå en relativt ny reguleringsplan for byen. Denne setter rammene og målene for byens utvikling de neste tiårene. I den nye reguleringsplanen er det reservert et areale i El Planet, mellom Altea og Alfaz del Pi. Altea kommune håper å få støtte fra regionale og nasjonale myndigheter så man her kan lage en ny avkjørsel fra motorveien A7 noe som betydelig vil lette på trafikksituasjonen i Altea ved å lede mer lokal trafikk ut på motorveien.

Altea kommune har i årevis argumentert for dette men valgte å sette seg i mot statens opprinnelige ønske om å gjøre dette i området Montanahud, like syd for urbanisasjonen Bello Horizonte i La Nucia hvor det allerede finnes en bro over A7.

Altea kommune argumenterer med at ved å plassere en ny avkjørsel på El Planet knytter man Alfaz del Pi, La Nucia og Altea til motorveien. Statens prosjekt for en ny avkjørsel ved Montanahud var klar og finansiert fra Fomento, departementet med ansvar for infrastruktur og vei. Men det var høylytte protester i Altea da for mange ville få ekspropiert tomter langs dagens A7 i tilknytning til prosjektet hvor man også ville flytte riksvei N332 ut av bykjernen. Handelsstanden var også skeptisk til å flytte N332 ut av sentrum da de mente trafikken gjennom sentrum av Altea er en fordel for butikkene.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter