Altea får ny generalplan

Publisert

I det «hele Spania» går ut i ferie vedtar Altea kommunen deres nye reguleringsplan. Det viktige dokumentet markerer hvordan byen er ment å utvikle seg de neste 30-40 årene.

Den nye planen erstatter den forrige reguleringsplanen som ble vedtatt i 1982. Ved å tillate omregulering av uregulerte mark, overgrodde appelsinlunder og forlatte småbruk kan endringer i reguleringsplan gjøre hvem som helst til millionær med et pennestrøk. Derfor er endringer i generalplanen underlagt hemmelighet. Man har tidligere sett mye spekulasjon i tomter i forkant av omreguleringer.

At rådhuset velger å vedta endringer i ett av kommunens viktigste dokumenter tidlig i August må ses i lys av dokumentets mulige kontroversielle karakter og konsekvenser. Mange er på ferie eller tilbringer tiden på stranden eller bortreist hos familie i andre deler av landet.

Da man i 2018 la generalplanen ut for gjennomsyn skjedde også dette på et tidspunkt “folk flest” ikke er tilstede. Planen ble lagt frem i begynnelsen av august og ble liggende ute i 45 dager, altså knapt frem til skolestart.

Talskvinne for partiet «Altea amb Trellat», Anna Alvado, kritiserte hvordan rådhuset hadde innkalt byrådene og andre berørte midt i sommerferien. Hennes far og bror her blant byens største utbyggere.

Opposisjonens representant fra Partido Popular, Roció Gómez, anklaget det sittende bystyret for å ha forsinket hele prosessen. Han sier generalplanen ble 80% ferdigstilt under bystyret som satt fra 2011 til 2015. At det skulle ta fire år å gjøre ferdig siste 20% var helt unødvendig og Altea har i praksis «stått stille» de siste fire årene da man ikke har kunnet ta beslutninger om nye prosjekter mens man har ventet på den nye generalplanen. Den fra i 1982 har lenge vært utdatert so byggeetaten har naturlig nok ikke ønsket å ta beslutninger med den som grunnlag.

Infrastruktur, trafikk, parkering, Algar-elven

Endring i krav til bebyggelse på uregulert mark i Altea la Vella samt planer for nye turstier og hvordan man bedre vil knytte sammen dagens stier. Altea er en by med store problemer knyttet til infrastruktur og trafikk. Enkelte bydeler som La Olla er relativt dårlig knyttet til sentrum og mange steder tvinges gående ut på den sterkt trafikkerte riksvei N332 som går i kø gjennom Altea nesten hele året. Planen innholder også endringer som påvirker området rundt Algar-elven, et sted man vil utvikle videre som grøntområde.

Også i Alfaz del Pi

Også i nabokommunen Alfaz del Pi valgte det sittende bystyret å vedta denne viktige planen mens folk flest var på ferie. Nyheten om den nye planen i Alfaz del Pi ble gjort kjent også der helt først i August. Se: Knytter Alfaz del Pi bedre til Albir

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter