Halvannen måned uten svar

Publisert

Elisabeth Pariza Marandi (PSOE) ved rådhuset i Alfaz del Pi har ennå ikke svart på Spaniapostens skriftlige henvendelse i saken om Eric Svanbergs stilling ved rådhuset fra 2003 til 2007.

Spaniaposten skrev i en artikkel i november 2010 at Eric Svanbergs (PP) tid på rådhuset i Alfaz del Pi trolig var i klart brudd med spansk lov. Nordmenn kan stemme ved lokalvalg i Spania men på ingen måte kan norske statsborgere stille til valg i Spania, verken ved lokale, regionale eller nasjonale valg.

Hva juridiske konsekvens dette eventuelt får for rådhuset i Alfaz del Pi, Partido Popular eller Eric Svanberg selv er ennå uklart. Elisabeth Pariza Marandi (PSOE) ved rådhuset i Alfaz del Pi, skal være kommunens “norske” kontaktperson. Hun ennå ikke svart på Spaniapostens skriftlige henvendelse i saken 07.12.2010 til tross for flere purringer.

Hun ble selv av Vikingposten, 25. november profilert som norsk statsborger og mulig kandidat til kommunevalget, dette i strid med spansk lov dersom Vikingpostens påstander er korrekte.

Les saken: Løgn om Svanberg & Elisabeth Marandi

”Eric Svanberg og Elisabeth Marandi er begge norske statsborgere, men oppfyller kravene til å stille som politikere og kandidater til kommunevalg i Spania.” (Vikingposten 25. november).

I valginfo fra “Diputacion de Alicante” står det:

“Por su parte, los nacionales extracomunitarios, incluidos los ciudadanos noruegos, no tienen reconocido el derecho de sufragio pasivo y, en consecuencia, no pueden ser elegidos.”

Oversatt til norsk:

“Ikke EU-borgere, deriblant norske borgere, har ikke rett til passiv deltakelse og kan derfor ikke bli valgt.”

Lovteksten finnes i “Boletin Oficial del Estado” som ble publisert 27.06.1991.

Eric Svanberg selv har heller ikke svart på Spaniapostens henvendelse.

Internt i Partido Populars lokallag i Alfaz del Pi har man lenge snakket om det de har omtalt som ”hans juridiske problemer”. Nordmannen satt som byråd for sport og ungdom i Alfaz del Pi kommune fra 2003 til 2007 til tross for at spansk lov sier spesifikt om nordmenn at man kun kan delta som velger men ikke bli valgt eller stille på liste.

Les også:

Eric Svanberg (PP) får ikke stille til gjenvalg

Jobber for nordmenn på valglistene

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter