8.2 C
Alicante
30.4 C
Málaga
15.8 C
Las Palmas de Gran Canaria

Endelig penger til forsinket adkomstvei i Albir

Alfaz del Pi kommune har endelig godkjent et budsjett for den nye adkomstveien til Albir. Prosjektet har fått en kostnadsramme på 833.000 Euro

Veibiten som bedre knytter Albir til riksvei N332 har vært påtenkt siden 2005. Alfaz del Pi kommune hevder at prosessen med å ekspropriere tomtene i området har forsinket prosjektet utover det kommunen ført trodde.

Den nye adkomstveien vil gjøre adgangen til Albir enklere og man regner med den vil føre til en reduksjon i trafikken i krysset ved McDonald på rundt 10%. Veibiten vil bedre kytte Albir og Alfaz del Pi sammen noe som er å tråd med de mål man lenge har hatt i kommunen.

Området rundt den nye adkomstveien har fortsatt store ubebyggde arealer og det er her man vil se Albir og Alfaz del Pi vokse i årene som kommer. Å løse opp i infrastruktur-problemene er viktig for de nye prosjektene man planlegger her på begge sider av N-332.

Alfaz del Pi kommune vil også bygge en ny gangbro for gående og syklende. Ordfører Vicente Arques sa til pressen den nye broen skulle være ferdig innen utgangen av 2018. Byggearbeidene er ennå ikke påbegynt.

FORSINKET: Mai 2018 sa ordfører Vicente Arques til pressen at arbeidene med den nye broen skulle være i gang innen utgangen av 2018.
FORSINKET: Mai 2018 sa ordfører Vicente Arques til pressen at arbeidene med den nye broen skulle være i gang innen utgangen av 2018.

Relaterte saker

- Advertisement -