Dama de Elche – Ett av spanias viktigste arkeologiske funn

Publisert

La Alcudia er et sted i Elche fylt med gamle ruiner som vitner om eldgamle bosettinger fra neolittene, karthagenerne, romerne og vestgoterne. Her er det funnet pyntegjenstander, krukker og gamle romerske spa, men viktigst av dem alle, statuen av det de tror er en vakker dame, La Dama de Elche.

Museet vises ikke fra veien, men det er skilt som indikerer veien til Alcudia. Vel fremme får man se en video fra stedet, ruinene, tingene som er gravd frem og litt historie på engelsk eller spansk.

La Dama de Elche
Elche ble bebodd for første gang 5.000 år f.Kr. i den neolittiske perioden. I det femte århundre f.Kr. ble den iberske byen Helike grunnlagt. På denne tiden laget de statuen La Dama de Elche. Statuen ligner på en prinsesse, men forskere vet ikke hvem hun var. Det er også tvil om det er en kvinne eller en mann. I Alcudia kan man se en kopi av statuen. Den virkelige La Dama de Elche står i Madrid.

Elche ble knust til grunnen av kartagiske tropper, men ble senere gjenoppbygget av romerne som kalte stedet Iulia Illici Augusta. Nå begynte Elches storhetstid. Alcudias viktigste periode er mellom det 5. århundre f.Kr. til det 5. århundre e.Kr.

Ruinene etter storhetstiden i Alcudia ligger på et platå og dekker 10 hektar. I utgangspunktet var bare en liten del av området bebodd, men romerne utvidet stedet og bosatte seg på nabotomtene rundt platået.

Alcudia - Dama de Elche

De arkeologiske utgravingene startet i det 18. århundre. La Dama de Elche ble funnet i det 19. århundre bortgjemt inni en vegg. Etter dette funnet ble satt i gang stor arkeologisk aktivitet på området, men det dabbet av da det ikke ble funnet flere lignende skulpturer.

Stedet var eid av familien Ramos fra 1916, og de har selv stått for de fleste utgravingene som kan sees den dag i dag. I 1996 stiftet familien Ramos, rådhuset i Elche og Universitetet i Alicante en organisasjon som skal ivareta Alcudias interesser og fikk navnet Fundaciòn Universitaria de Investigaciòn Arquelògica La Alcudia.

Jordbruk og arkeologi
Inntil bare noen få år siden var stedet fylt med sitrusbusker, mandeltrær og grønnsaker. Det arkeologiske arbeidet gikk hånd i hånd med jordbruk på stedet. Derfor følger ikke utgravingene noe spesielt system. Nå drives det ikke jordbruk på stedet, men frukttrærne står fremdeles plassert rundt stiene og gir en hyggelig atmosfære, spesielt om sommeren.

Museum og forskningssenter
Ved inngangen ligger et museum og forskningssenter hvor de arkeologiske funnene har blitt ivaretatt og tolket. Funnene som står utstilt representerer livet fra den neolittiske perioden frem til den vestgotiske perioden.
Med en tematisk tilnærming blir de besøkende introdusert til byen, området rundt, handel, jordbruk, fiske og dyrehold i Alcudia. De gir et innblikk i folkets hverdagsliv, hvordan de skrev, spiste og drakk, og hvordan de kledde seg og pyntet seg. Man finner også litt informasjon om deres ritualer i forhold til død og tro.
Tegningene som er funnet på krukkene forteller om mytene og troen.

Bymuren
Bymuren omringer platået hvor de besøkende kan bevege seg nesten fritt. Først kommer man til hovedområdet hvor man finner gamle trær som ble brukt til å lage iberiske dekorasjoner samt typiske frukter fra regionen som sitrontrær, mandeltrær og fikentrær.
Ved den vestre delen av muren er det funnet rester etter termiske bad. Det ble bygget på slutten av det første århundret og var en del av en stor bygning hvor det også er funnet spor etter et større badebasseng.
I samme retning ligger de iberiske husene. På senteret står det utstilt mange av de tingene som ble funnet herifra. De tror stedet ble brukt til å oppbevare krukker siden det er gjort store funn av dette på stedet.
På enden kan man se inngangen til kloakksystemet. Det var også en måte å lede vann til moderne vanningssystem.

Senere ser man rester etter romerske templer og det som trolig har blitt brukt til administrative bygninger. Her er det funnet inskripsjoner som viser at romerne kalte stedet for Den romerske byen av Ilici. En av disse inskripsjonene er dedikert til grunnlegger av byen, Titus Estatilius Taurus.

Skatter
I retning av museet passerer stien to steder hvor det er gjort funn av små skatter fra romertiden. Det er funnet juveler og gullmynter fra tiden da Honorius og Arcadius hersket.
Nordøst på platået ser man rester etter de romerske husene. Her er det funnet romerske aljiber, (kar
hvor det ble oppbevart vann), mosaikkgulv, veggdekorasjoner og flere vaser og krukker.

alcudia5


I museet kan man se alle de viktigste tingene som er funnet og de er godt systematisert for å gi en god forståelse av funnene plassert i deres epoke. Det er tolket slik at samfunnet var rikt siden krukkene var så fint dekorert.
Byen som etter hvert ble en romersk koloni ble viktig for det økonomiske og kulturelle livet i det romerske imperiet på den sørøstlige delen av Spania.

Videre langs stien ser man et vell som har forsynt vann til husene som lå rundt. Her ble det også funnet en liten statue av Venus.

Det er funnet flere bad og et stort velbevart svømmebasseng på den bakre delen av området. Her var gulvene utsmykket med mosaikkgulv og i området ligger ruiner etter latriner.
På den sørlige delen fant de den berømte Dama de Elche. I dag står det en kopi på stedet for å indikere hvor funnet ble gjort.

I den senere tid er det satt opp flere store statuer av Dama de Elche på området. Den originale Dama de Elche er regnet for å være en av Spanias nasjonalskatter.

Da byen ble tatt tilbake av vestgoterne var stedet ubebodd frem til den islamske invasjonen, og ble deretter forlatt i det 8. århundret. Ingen har siden bosatt seg permanent på stedet.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter