Vil benåde korrupt partikollega i PP

Publisert

Korrupsjonsdømte Pedro Hernández Mateo (PP) kan likevel slippe fengsel. Hele 85 prosent av Partido Populars representanter i Valencia-parlamentet skal ha skrevet under på en appell om å få den tidligere Torrevieja-ordføreren benådet. Hernández Mateo er dømt til tre års fengsel for å ha manipulert anbudskonkurransen om søppeltømming i kommunen i 2004, en kontrakt verdt nærmere hundre millioner euro, og skal etter planen inn og sone straffen i slutten av måneden. Nå ser det imidlertid ut til at soningen må utsettes.

Den 65 år gamle Hernández Mateo (bildet t.h) er funnet skyldig i dokumentforfalskning og korrupsjon i to rettsinnstanser og kan ikke anke saken på nytt. En søknad til landets regjeringen om benådning er dermed hans siste sjanse til å slippe fengsel.

Hvorvidt partikollegaene i Madrid vil «tilgi» den tidligere ordføreren gjenstår å se. Hernández Mateo har av høyesterett fått frist inntil mandag 18. november med å levere inn benådningssøknaden. Det er også ventet at han vil søke om utsettelse av fengslingen til søknaden er behandlet.

Pedro Hernández Mateo var ordfører i Torrevieja i 23 år, fra 1988 og frem til han trakk seg fra vervet i 2011. Året etter ble han dømt til tre års fengsel for korrupsjon. I følge dommen fra november 2012, som ble stadfestet av høyesterett i oktober i år, skal han i 2004 ha brukt sin innflytelse som ordfører til å manipulere kommunens anbudskonkurranse for tømming av søppel og påsett at kontrakten gikk til de to selskapene Necso Entrecanales Cubiertas og Grupo Generala de Servicios. Avtalen var av ti års varighet og ble verdsatt til 97,8 millioner euro.

Høyesterett har karakterisert tildelingen av kontrakten til de aktuelle selskapene som «vilkårlig og skadelig» både for allmenninteressen og for de andre firmaene som deltok i konkurransen. I tillegg til fengsel i tre år er den tidligere ordføreren fratatt retten til offentlige verv i syv år. Han må også betale bøter på til sammen 10.500 euro og en erstatning til Torrevieja kommune på 12.000 euro, samt saksomkostninger forbundet med anken til høyesterett.

Det skal være Hernández Mateos egen familie som har startet underskriftskampanjen for å få ham benådet, en kampanje som støttes av nåværende ordfører i Torrevieja, Eduardo Dolon (bildet t.v.). I forbindelse med saken har Alicante-avisen Información hatt en meningmåling gående der folk er spurt om de er for eller i mot benådning. Målingen viser at 9 prosent er for benådning og 90 prosent er imot, mens 1 prosent sier «vet ikke» eller «ikke interessert».

Hernández Mateo har foruten vervet som ordfører i Torrevieja vært folkevalgt til parlamentet i Valencia i mer enn tjue år. Han var også med på å starte Partido Populars lokallag i Torrevieja i 1984 og var partileder i kommunen helt frem til korrupsjonssaken startet.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...






Nyttig å vite:

Relevante nyheter