Valgfusk, underslag og sjikane i Torrevieja FrP

Publisert

Det har oppstått indre strid i Foreningen Torrevieja FrP, minst 20 medlemmer har forlatt partiet til nå. Lokallaget skal ha brutt partiets sentrale reglement, blant annet hva økonomi angår. Beskyldninger om valgfusk i forbindelse med valget av nytt styre på årsmøtet den 28. oktober 2009 har blitt fremmet. Geir A. Moe som ble sendt fra Oslo for å rydde opp beskyldes for diktatoriske metoder.

Det har oppstått indre strid i Foreningen Torrevieja FrP, minst 20 medlemmer har forlatt partiet til nå. Lokallaget skal ha brutt partiets sentrale reglement, blant annet hva økonomi angår. Beskyldninger om valgfusk i forbindelse med valget av nytt styre på årsmøtet den 28. oktober 2009 har blitt fremmet. Geir A. Moe som ble sendt fra Oslo for å rydde opp beskyldes for diktatoriske metoder.

Flesteparten av de utmeldte FrP medlemmene ønsker ikke å stå frem med navn på grunn av det de karakteriserer som sjikane og hets i forbindelse med utmeldingen. Det hele begynte med at tidligere formann Olav Bratberg varslet at han ikke ønsket å stille til gjenvalg foran det opprinnelige årsmøtet den 28. oktober i fjor.

– Bratberg bekjentgjorde fra podiet at Erik Lange var hans favoritt, og applauderte dette like før hemmelig avstemming skulle gjennomføres. Kanskje ikke ulovlig, men ganske uvanlig. Møtet ble på ingen måte gjennomført slik et møte skal gjennomføres. Og det var slett ikke i tråd med instruksene fra Fremskrittspartiet sentralt, sier et av eks medlemmene som ikke ønsker å stå frem med navn.

Valgfusk
Ifølge eks medlemmene endte valget at nytt styre og ny formann opp med valgfusk. Blant annet ble det hentet inn flere eksterne folk som egentlig ikke hadde stemmerett, slik at resultatene av valget endte opp i fullt kaos, hevder de utmeldte medlemmene.

– Valgkomiteen var under hardt press. Da det ble satt opp motkandidater til Erik Lange ble det bråk. Styret ble til slutt bestående av syv personer, som vi mener var ulovlig valgt. Et flertall i det nye styret, fire medlemmer, var imot Erik Lange som formann. Dermed fikk ikke styret gjort noe som helst. Til slutt annulerte FrP sentralt valgresultatene etter klage fra de fire styremedlemmene som var imot Langes kandidatur, forteller et av eks medlemmene.

Etter hvert ble det satt opp et ekstraordinært årsmøte den 8. februar i år. Generalsekretær Geir A. Mo kom fra Norge for å overvære møtet. Med seg i kofferten hadde han en god porsjon ”splitt og hersk” teori, ifølge eks medlemmene.

– En virkelighetsfjærn Geir A. Mo kom til Foreningen Torrevieja FrP, velsignet sin venn Erik Lange, kastet flertallet i styret og komiteer, for så å reise hjem igjen. Folk ble fullstendig overkjørt. Det ble fremsatt krav om at Lange måtte trekke seg. Dette ble overkjørt av Mo, som gjorde det klart at ”FrP har ekskludert folk før og gjør det igjen om nødvendig”, samtidig som han til stadighet pekte mot døren for å illustrere at de som var uenige bare kunne gå. Vedkommende som vi mener er årsaken til problemet ble tatt i forsvar av Mo, som gjorde det klart i forkant av årsmøtet at problemene ikke skulle debatteres, sier et eks medlem.   

Skuffet over FrP
Samtlige av de utmeldte medlemmene sluttet seg i sin tid inn i FrP fordi de trodde at partiet ville kjempe deres sak. Isteden har det endt med total skuffelse. I løpet av syv år har det ikke vært mye politikk. Toppen ti til tolv saker som det aldri har kommet noe ut av, hevder de.

– FrP sentralt kommer ned hit innimellom og holder fester og organiserer driften, politikk er det imidlertid dårlig med både fra sentralt og lokalt hold. Her nede drives partiet mer eller mindre som en ren vennegjeng. Av dagens syv styremedlemmer tilhører tre en lokal pokerklubb.

– Vi ønsker at medlemmene skal få noe igjen for kontigentpengene, som for øvrig også blir misbrukt.. Totalt utgjorde den samlede kontingenten 2.300 euro hvorav 1.800 euro gikk til styrehonorar, noe som er nok et brudd på partiets sentrale reglement hvor det heter seg at styrearbeide skal være ulønnet. Nå styrets tidligere leder hevder at dette var dekning av løpende utgifter er dette uriktig etter som regnskapet viser at løpende utgifter dekkes over en annen post. Etter at kassereren foreslo å fjerne styrehonoraret ble han offer for en hets som vedvarte så lenge han satt i styret. Alt dette mener vi de gjenværende medlemmene må få vite om, hvordan pengene disponeres og hva som faktisk skjer i Foreningen Torrevieja FrP, sier eks medlemmene, som har omdøpt lokallaget i Torrevieja til ”Erik Langes Parti”.

Et av eks medlemmene dristet seg til å påpeke uregelmessigheter i forretningsorden på årsmøtet.

– Da jeg påpekte feil, ble ”gutteklubben” forbannet, og jeg fikk beskjed om at jeg ødela møtet. Dette dreier seg om makt og posisjoner, og absolutt ikke om politikk, sier han.  

Kontaktet advokat
To av de utmeldte medlemmene har valgt å kontakte advokat på grunn av de til dels svært grove injuriene som har haglet i etterkant av årsmøtet. Det gjelder blant annet tidligere kasserer Alf Østenstad.

– Jeg ble beskyldt for underslag. Via en rekke brev fikk jeg spørsmål om ”hvor er pengene?”. De påsto at jeg hadde unnlatt å innrapportere medlemskontigenter og stukket pengene i lommen selv
– Jeg sendte regnskapet til FrP sentralt. Det ble gjennomgått og sendt tilbake uten at de var istand til å finne feil verken ved mitt eller revisors arbeide. Likevel fortsatte beskyldningene. Nå har jeg meldt meg ut av partiet for evig og alltid. Geir A. Mos oppførsel under det ekstraordinære årsmøtet var spikeren i kista for mitt medlemsskap. Det er tydelig at partiets ledelse etterlever helt andre etiske regler enn de partiet har satt som standard.

– Jeg mange års medlemskap og har sympatisert med FrP siden det het Anders Langes Parti. Men dette kan jeg rett og slett ikke leve med. Det er helt bak mål, så bak mål at jeg har sett meg nødt til å kontakte advokat, og vurderer anmeldelse, sier Alf Østenstad til Spaniaposten.

Aldri mer FrP
Toril Kjernsli har vært medlem av Fremskrittspartiet hjemme i Norge i mange år, og har blant annet sittet som varamann for hjemkommunen.  Da hun flyttet til Spania for tre år siden, meldte hun seg inn i lokallaget i Torrevieja.

– På årsmøtet den 28. oktober stilte jeg som kandidat til nestformannsvervet og ble etter hvert valgt. Men allerede på første styremøte ble jeg skremt av hvordan den nyvalgte lederen, Erik Lange, oppførte seg på. Det var kort og godt umulig å si han imot. Klubba gikk så hardt og så hyppig i bordet at det var rart at det ikke sprakk.

 – Det nye styret skulle behandle saker relatert til det ekstraordinære årsmøtet og ingen ting annet. Men sakslisten som ble presentert var så lang som et vondt år. Da det ble påpekt ble det bråk, med det resultat av Lange avblåste hele møtet.

– Jeg har vært medlem av Frp i 20 år og har sympatisert ennå lenger. Dagen etter det avblåste styremøtet meldte jeg meg ut av partiet. Erfaringene de siste månedene har gjort at jeg har mistet all tro på partiet for alltid. Geir A. Moes oppførsel på det ekstraordinære årsmøtet har bidratt sterkt til det. Jeg forsøkte å kontakte representanter på stortinget i Oslo, men fikk avslag på alle henvendelser. For meg er det aldri mer FrP. Det er helt sikkert, sier Toril Kjernsli til Spaniaposten.

”Løst opp i”
Erik Lange forteller til Spaniaposten at han oppfatter det som at ”Disse problemene nå er løst opp i”. Formannen kunne ikke gi ytterligere kommentarer på stående fot, men sier han ønsker å uttale seg mer utdypende til neste utgave av avisen.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter