Utvidelsen av N332 i Torrevieja ut på anbud neste år

Publisert

Trafikken på fylkesvei N332 står ofte i stampe på vei gjennom Torrevieja. Antallet truister og fastboende har økt enormt i Vega Baja området siden veien opprinnelig ble laget så utvidelsen er åpenbart nødvendig og etterlengtet.

Den forventede utvidelsen av N-332 gjennom Torrevieja vil bli lagt ut på anbud neste år. Det opplyste samferdselsminister Óscar Puente i går i et møte i Alicante med Torreviejas ordfører Eduardo Dolón. Han ble informert om status i saken etter at ministeriet i november i fjor informerte om at utvidelsen av fire av de åtte kilometerne som står for tur skulle ut på offentlig høring.

Ifølge samferdselsminister er hans avdeling for øyeblikket i gang med å utarbeide prosjektet og miljøkonsekvensbeskrivelsen. Han forklarte at i henhold til det han har blitt fortalt av Carreteras, vil det bli sendt ut til offentlig informasjon “om kort tid”. “Intensjonen er at prosjektet skal bli endelig godkjent i år, og at vi skal legge det ut på anbud i 2025. Det er forpliktelsen, og siden jeg kommer til å gjøre det jeg sier, kan dere stole på det”.

Ministeren fortsatte med å si at det ifølge Carreteras “ikke er noen problemer med erklæringen, og at prosjektet ser bra ut”. Den siste nyheten om dette historiske kravet fra Torreviejas befolkning var at departementet for økologisk omstilling hadde satt i gang en prosess for å innhente miljøkonsekvensbeskrivelsen.

Området som er under utredning omfatter imidlertid ikke hele området som skal utvides, men kun området mellom krysset mellom N-332 og CV-95 på høyde med sykehuset og det nye krysset mellom riksveien og CV-905 på høyde med rundkjøringen ved flamingoene. Hvis dette tiltaket blir gjennomført, vil strekningen mellom kjøpesenterområdet og Alto de la Casilla fortsatt ha to kjørefelt i hver retning. Både nordover mot La Mata og Guardamar, og sørover mot Orihuela Costa, har denne veien blitt utvidet i mange år.

Den manglende kapasiteten på denne veien, som går gjennom de viktigste punktene i byen, har ført til en kraftig økning i ulykkesfrekvensen og antallet dødsulykker. I tillegg til at det er til stor ulempe for de fleste innbyggerne, arbeiderne og besøkende, som er tvunget til å ta denne veien i rushtiden, når det oppstår trafikkork av til dels kilometerlange dimensjoner.

Paradoksalt nok besøkte regjeringspresident Pedro Sánchez nylig avsaltingsanlegget. Avsaltingsanlegget ligger bare noen få meter fra N-332, på et sted der det oppstår trafikkork. Hans opptreden uten spørsmål hindret regjeringssjefen i å redegjøre for det som i dag er Madrids største utestående med saltbyen, i tillegg til de forsinkede restitusjonsarbeidene som ble lovet i forbindelse med byggingen av avsaltingsanlegget. Det dreier seg om Acequión-promenadene, Poniente-diget og diget mellom Los Náufragos og Rocío del Mar.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter