Utvidelse utsatt for “klubben”

Publisert

Styret i Den norske klubben i Torrevieja ville utvide lokalene med nye kontorer og aktivitetsrom i annen etasje, men generalforsamlingen 24. februar ville ikke gå inn for denne løsningen uten videre. Forslaget om utvidelse har vært fremmet også tidligere, men det har ikke blitt til realiteter. Nå skal andre og kanskje bedre løsninger utredes før klubben bestemmer seg.

Styret i Den norske klubben i Torrevieja ville utvide lokalene med nye kontorer og aktivitetsrom i annen etasje, men generalforsamlingen 24. februar ville ikke gå inn for denne løsningen uten videre. Forslaget om utvidelse har vært fremmet også tidligere, men det har ikke blitt til realiteter. Nå skal andre og kanskje bedre løsninger utredes før klubben bestemmer seg.

Av Per Arne Skramstad

Den norske klubben i Torrevieja er 25 år i år, det skal feires behørig til høsten. Med stigende besøk og planlagt satsning framover trenger Den norske klubben mer plass. Da en leilighet i annen etasje – rett over klubblokalene – ble lagt ut for salg for noen måneder siden kom det et forslag om overtagelse av denne, for å øke kapasiteten. Leiligheten på rundt 70 kvadratmeter vil kunne gi ny kontorplass i roligere omgivelser og plass til nye aktiviteter. Det kan enkelt bygges en trapp opp til disse lokalene, hvis klubben får tilslaget. Prisen ligger på mellom 40 000 og 50 000 euro, et beløp klubben kan finansiere med egne midler, uten å låne penger.

Forslaget om utvidelse har vært oppe før, men det ble ikke realitetsbehandlet. I generalforsamlingen i fjor ble det oppnevnt en komitè som skulle utrede saken nærmere. Men denne har ikke vært aktiv. Også på årets generalforsamling 24. februar kom det motforestillinger, og flere mente at klubben bør se seg om etter andre og større lokaler i stedet for å utvide dagens. Komiteen fra i fjor skal nå endelig komme i virksomhet, og se etter alternativer til andreetasjen. Hvis de finner bedre løsninger skal saken opp på en ekstraordinær generalforsamling senere i år.

Det er ikke lett å finne tillitsvalgte som vil stå på i lag og foreninger, også Den norske klubben i Torrevieja sliter med å finne nye krefter som kan bidra. Sittende formann Jarle Rundhaug kunngjorte i fjor høst at han ville trekke seg, og overlate roret til andre. Men valgkomiteen klarte ikke å finne hans erstatter, og ildsjelen Rundhaug ville ikke la klubben i stikken. Han stilte til nok et år som formann, ikke minst fordi 2011 er et jubileumsår. Sammen med kona Inger Lise gjør Jarle Rundhaug en kjempeinnsats for klubben i Torrevieja. De ordner med julemat og tilbereder varer til kafeteriaen. Det vil de fortsette med også i 2011, men deretter er det slutt, ifølge den gjenvalgte formannen.

Den norske klubben i Torrevieja har 270 medlemmer, det er en økning på 5 det siste året.  Besøket i klubblokalene øker stadig, stedet blir mer og mer populært. Kantinen går meget godt, takket være fantastisk kjøkkenbetjening. Men det er vanskelig å verve alle besøkende som medlemmer.
Aktivitetene i klubben er i varierende utvikling. Fester og juletilstelninger går godt, det samme kan sies om bingoen og sanggruppen. Håndarbeidsgruppen trenger sårt til nye deltagere, og bridgen er for tiden nedlagt.

Økonomisk går klubben i Torrevieja så det suser, overskuddet i fjor ble på nesten 9000 euro, og klubben har over 146 000 euro i egenkapital.

Etter valgene har styret i klubben denne sammensetningen:

Leder:        Jarle Rundhaug – gjenvalg 2011
Nestleder:    Rolf Nordrik – gjenvalg 2011
Kasserer:    Pauline Ramstad – gjenvalg 2011
Sekretær:    Arne Berentsen – gjenvalg 2011-12
Styremedlemmer: Anne Mari Weitler 2011-12, Per Neskleiv 2011
Aktivitetsleder: Ola Hansen  2011
Varerepresentanter: Synnøve Fagerheim, Tor Egil Malmin og Arne Sæle
Revisorer: Odd Aas og Nils Standal

Aktivitetskomite:
Ola Hansen, leder
Nils Standal, nestleder
Reidun Gilje
Rolf Karila
Brynjulf Krossøy
Einar Hallan
Karstein Johansen
Ernst Ramberg
Arne Sæle
Gladys Medalen
Knut Jphny Aune
Terje Thorstensen
Cristian Lindal
Carl I. Bjørgvik

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter