Utbyggingen av Cala Mosca går videre

Publisert

Høyesterett i Valencia har avvist myndighetenes forsøk på å stoppe prosjektet. Utbyggeren vil føre opp rundt 2000 nye boliger på det som er Orihuela Costas siste ubebygde område ved sjøen.

Politiske myndigheter nasjonalt mente at tillatelsene til prosjektet måtte annulleres på grunn av trafikk-forhold i området. Veinettet i området kunne ikke håndtere 2000 nye boliger og med det ør kommunens reguleringsplan for området ses på som ugyldig, var argumentet.

calamosca.jpg
ektet har blitt møtt med massiv lokal motstand. Lokale eiere av ferieboliger har ønsket at akkurat denne siste delen av kysten forblir ubebygd.

Høyesterett mente departementes argument ikke var gyldig og har opprettholdt tillatelsen utbyggeren har fått fra Orihuela kommune og Valencia-regionen.

Politiske motpoler

Orihuela kommune og Valencia-regionen har stort sett vært styrt av Partido Popular som normalt er positive til all type utbygging. Nasjonalt er Spania styrt av PSOE som verdsetter miljø og bærekraft i større grad. Det er dagens miljøvern-departement som har forsøkt og feilet i deres forsøk på å stoppe utbygginen.

En lettet utbygger

Utbygger sier dette er en endelig slutt på femten år med hinder i veien. Utbygger har blitt møtt om krav til å endre prosjektet for å beskytte to vernede plante-arter som bare finnes her. I tillegg har man fått “urimelige krav” fra i departementet for infrastruktur.

Utbygger har nå hastverk med å komme i gang. Tillatelsen til omregulering (PATIVEL) løper ut i første kvartal 2023.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter