Tviholder på hus i strandlinjen

Publisert

Huseiere ved Babilonia-stranden i Guardamar del Segura nekter å gi opp kampen mot riving. Den spanske stat mener husene må bort innen utgangen av 2018, fordi kystloven forbyr bebyggelse i strandsonen. Huseierne viser på sin side til en endring av loven vedtatt av Partido Popular i 2013 og krever levetiden forlenget med 60 nye år.

Tvisten om husene ved Babilonia-stranden er til behandling hos regionsdomstolen i Valencia. Staten, Alicante-provinsen og kommunen i Guardamar del Segura har ikke villet bevilge penger til opprydning etter vinterens herjinger. Huseierne beskylder myndighetene for å utnytte situasjonen til å få revet husene og vil ha kontrakten med staten utvidet til 2078.

Les også: Ingen hjelp til å redde hus fra havet

Deler av bebyggelsen har rast ut enkelte steder og strandpromenadene er til dels ufremkommelig.

På grunn av den dårlige forfatningen på husene har kommunen i Guardamar del Segura besluttet at strandområdet ved Babilonia skal være stengt for ferdsel fra hus nummer 1 til 197.

Huseierne har imidlertid ikke gitt opp kampen og venter på resultatet av ankesaken ved regionsdomstolen i Valencia (Tribunal Superior de Justicia). I mellomtiden står de falleferdige husene der og stranden er stengt for ferdsel.

Les mer om Partido Populars endring av kystloven fra 2013: Greenpeace frykter ny utbygging i strandsonen 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter