Torreviejas lokal-historie graves ut

0
507

Arkeologiske utgravningen gir ny informasjon tidligere tiders industrielle virksomhet i Torrevieja. Til nå har utgravinger i området innerst i havnen Eras de la Sal avdekket et gammelt dekke i stein nesten i vannkanten. Man antar dette er restene av et gammelt lager eller muligens fundamentet for et vakt-tårn.

I bildet ser man den firkantede strukturen man ennå ikke sikkert vet hva ble brukt til.

Funnet bidrar til å gi et mer detaljert bilde av historien til Torrevieja. Man vet at det store jordskjelvet i 1829 skadet installasjonene i området. Mye av det som var her forsvant i perioden 1955 til 1970 i det den industrielle aktiviteten her ble avsluttet på dette stedet samtidig som man bygget moloen «dique de la Sal» i havnen.

Mye av det man i dag ser her er rester av aktiviteten man hadde her på 1800 og 1900-tallet.

La Mata lagunen

Fiskeoppdrett i La Mata lagunen

Salt ble hentet ut først kun fra La Mata lagunen. Det var opprinnelig planer om å drive med oppdrett av fisk som startet den første industrielle aktiviteten her ved konstruksjon av Acequión-kanalen i 1485. Kanalen skulle lede vann fra havet inn i lagunen så kan kunne sette ut fisk her. Prosjektet ble aldri fullført. Det var senere i 1776 man begynte med industriell utvinning av salt her og med det utbygging av havnen.

Det var i forbindelse med denne aktiviteten de første bebodde husene ble oppført i området rundt Torre Vieja, det gamle forsvars-tårnet.

Man vurderer å gjøre dette området i sentrum av saltbyen til en permanent arkeologisk utstilling som kan kombineres med et utendørs kultur-område.