Torrevieja: Stor etterspørsel etter salt

Publisert

Den kalde vinteren har medført ekstra stor etterspørsel etter salt. Og det er ikke over ennå. Ifølge beregninger fra administrasjonen til saltverket la Nueva Compañía Arrendataria de las Salinas de Torrevieja (NCAST), vil det bli eksportert rundt 60.000 tonn salt i marsmåned. Det er spesielt i Frankrike, Storbritannia og de skandinaviske landene at salt har vært etterspurt de siste månedene.    

Den kalde vinteren har medført ekstra stor etterspørsel etter salt. Og det er ikke over ennå. Ifølge beregninger fra administrasjonen til saltverket la Nueva Compañía Arrendataria de las Salinas de Torrevieja (NCAST), vil det bli eksportert rundt 60.000 tonn salt i marsmåned. Det er spesielt i Frankrike, Storbritannia og de skandinaviske landene at salt har vært etterspurt de siste månedene.    

På grunn av de store snømengdene rundt om i Europa begynte etterspørselen etter salt til smelting av is å øke tidlig i desember. Siden den gang har det gått et skip lastet med salt omtrent daglig fra Torrevieja. I de mest hektiske tidene har opptil et titalls lastebåter blitt stående i kø og vente utenfor havnebassenget.

På grunn av den store etterspørselen har saltverket i år, som i fjor, innført 24 timers drift syv dager i uken med tre skifts ordninger. På grunn av at det er en spesiell type salt som hovedsakelig benyttes til smelting av is, har kapasiteten på utvinningen av salt i lagunene også blitt økt. Det er angivelig første gang i historien at det jobbes to skift også der.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter