Torrevieja stadig fattigst i Spania

Publisert

Torrevieja er nok en gang kåret til den fattigste kommunen i Spania. I følge de siste målingene til det nasjonale statistikkbyrået Instituto Nacional de Estadística (INE) ligger den årlige gjennomsnittsinntekten for en husstand på 14.462 euro. Det er det laveste for kommuner i Torreviejas kategori og en femtedel av landets rikeste by Madrid-kommunen Pozuelo de Alarcón med 73.014 euro. Torrevieja havnet nederst på listen også i 2015 og 2016.

Kommuneledelsen i Torrevieja har flere ganger kritisert INEs målinger for å være missvisende. Blant annet har det vært anført at halvparten av innbyggerne i Torrevieja er av annen nasjonalitet enn spansk. Mange av disse har lite eller ingen inntekt registrert i Spania. Samtidig står de oppført som innbyggere i kommunen (empadronados) og bidrar derfor til at gjennomsnittet trekkes ned.

Les også: Torrevieja bekreftet som fattigst


Antallet ferieboliger gir gale utslag

Videre er Torrevieja angivelig en av få byer i Spania der antallet boliger nummer to overstiger antallet primærboliger. Det betyr at mange innbyggere bor kun deler av året i kommunen og har sin primære base andre steder med inntekten registrert der. Dette gjelder utenlandske innbyggere, men det gjelder også spanjoler som bor andre steder i landet og som har valgt Torrevieja som sitt andre hjem.

Blant spanske kystbyer ved Middelhavet har Torrevieja vært blant de billigste på eiendomsmarkedet. Leiligheter er blitt solgt til priser helt ned mot 30.000 euro. Samtidig har lavprisselskapene satset stort på flyreiser dit, med flyplassen Alicante-Elche bare 45 minutter unna med buss.

Man regner også med at en viss del av folks inntekter i Torrevieja er unndratt beskatning, mer enn i andre byer. Det antas at dette blant annet gjelder privat utleie av ferieboliger, en virksomhet som er stor i Spania og der man vet at mange driver svart.


Avslører også sannheter

Men selv om de spesielle egenskapene til Torrevieja bidrar til å nyansere bildet, avslører INEs levekårsundersøkelse også enkelte bekymringsverdige forhold. Under overskriften «Krise i lavpristurismens mekka» skrev avisen El País i 2015 om hvordan tvilsom politisk styring, eiendomsspekulasjon og finanskrise hadde rammet den populære kystbyen.

I 1991 hadde Torrevieja 25.000 innbyggere. Tjue år senere var tallet nærmere 100.000. Mannen bak ekspansjonen var Pedro Hernandez Mateo, Partido Populars ordfører i byen fra 1988 til 2011, nå i fengsel for korrupsjon.

For å stimulere vekst omregulerte den tidligere ordføreren nesten hele kommunen til utbyggbart område. Bare de to lagunene ved Torrevieja og La Mata (erklært naturpark i 1989) ble holdt utenfor. På et tidspunkt skal han ha innført et system der folk fikk tilført 3.000 euro i «betaling» dersom de registrerte seg som innbygger i kommunen.

I denne perioden, fra slutten av 1980-tallet og frem til finanskrisen i 2008, ble det satset enormt på utbygging i Torrevieja. Mange var sysselsatt i bygge- og anleggsbransjen og stadig flere ble lokket til byen med tilbud om billig eiendom.

Utviklingen var imidlertid ikke bærekraftig. I dag er mange av de som kom til byen arbeidsledige og de som er i arbeid er i stor grad avhengige av den sesongbaserte turismen, en av de få reelle næringsveiene som er igjen. På slutten av 1970-tallet jobbet fremdeles mange med byens saltproduksjon. I dag er tallet redusert til et minimum. På sommeren nær tredobles byens befolkning, men når vinteren kommer er det igjen lite pågang. Mange i lokalbefolkningen må da klare seg uten inntekt, overleve på familien, trygd eller oppsparte midler.


Inngår i EUs levekårsundersøkelse

Til grunn for INEs undersøkelse ligger statistikk fra 126 spanske kommuner, valgt ut etter befolkningstetthet og størrelse på bykjerne. Studien inngår i EUs faste levekårsundersøkelse Urban Audit (Eurostat) og har til hensikt å føre oppsyn med levestandarden i medlemslandenes byer. Torrevieja havnet nederst på listen også i 2015 og 2016.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter