Torrevieja får gigantisk oppdrettsanlegg utenfor kysten

0
2042

Myndighetene har gitt grønt lys for byggingen av et oppdrettsanlegg utenfor kysten av Torrevieja. Det er satt av 211 hektar for 84 mærer. Dette til tross for opprop om redusert vannkvalitet, skader på poseidon (havgrass) og skader på havbunnen. Myndighetene har satt frem enkelte krav for å redusere skadene på miljøet.

Prosjektet utenfor saltbyen vil produsere 8.000 tonn med lubina (bass) og dorada (gullbrase). I Altea-bukten merker man regelmessig rømming av fisk fra oppdretts-anlegget her. Samt økt algevekst som følge av overforing av oppdrettsfisken.

Det er et selskap til hørende Culmarex som står bak prosjektet. De vil investere rundt 9.4 millioner Euro i dette prosjektet. De har fått en konsesjon på bruk av et område på 221 hektar, tilsvarende 220 fotballbaner. Man vil installere 84 mærer på over 38 diameter. Installasjonen vil bli forankret på 47 meters dyp.