Torrevieja: Etterforsker mulig underslag

Publisert

Domstolen i Torrevieja er nå i gang med å undersøke hva som ligger bak den påståtte merkostnaden på 4,5 millioner for teateret i kommunen.

Etterforskningen ble åpnet på anmodning fra det spanske Økokrim, som ber dommeren blant annet kalle inn ordføreren Eduardo Dolon, fem rådsmedlemmer og kommunens tidligere ordfører Pedro Hernandez Mato til avhør.

Ifølge avisen Informacion vil de foreløpige undersøkelsene ta sikte på å avklare spørsmål etterforskerne har vedrørende godkjenning av prosjektet.

Ingen anbudsrunde eller teknisk godkjennelse
To rapporter utgitt den 14.april bekreftet at regjeringen i Torrevieja, utgått fra Partido Popular (PP), betalte en overpris på 4,5 millioner euro til Acciona for byggingen av det kommunale teateret.

Byggeoppdraget ble tildelt Acciona uten den reglementerte anbudsrunden og uten teknisk godkjennelse fra kommunearkitekten. Til tross for dette presset den tidligere ordføreren i Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo fra det konservative Partido Popular igjennom tildelingsvedtaket kun to måneder før han forlot ordførerstolen.

Avtalen kom på plass på bakgrunn av et skriv fra byggeledelsen i Acciona hvor de forklarte at prosjektet hadde blitt dyrere enn først antatt på grunn av at de hadde avdekket ’’nye og skjulte tekniske behov’’ under arbeidet og at kommunen fremsatte tilleggskrav om utbedringer underveis.

De to rapportene sår tvil om lovligheten til utvidelsen av prosjektet og hevder at hele planleggings – og byggeprosessen har vær full av uregelmessigheter.

Manglende budsjettdekning
Ifølge rapportene var byggesaken ulovlig fordi det ikke fantes budsjettposter som skulle gå til å dekke prosjektet, og ikke minst det var ikke søkt om byggetillatelse for endringene som ble gjort underveis i byggingen. Noe som ville ha krevd en ny anbudsrunde i følge loven om kontrakter i offentlig sektor siden kostnadsoverskridelsene kom på over 30 prosent av den avtalte kostnadsrammen. Den lovlige rammen for overskridelser ved slike prosjekt i Spania er 20 prosent.

Rapportene kritiserer også at beslutningen om å godta kostnadsoverskridelsene ble fattet i formannskapet i stedet for i bystyret, at de kontraktsmessige rutinene ikke ble fulgt, at verken arbeidet eller utbetalingene til byggselskapet Acciona ble inspisert av en teknisk kontrollør i kommunen.

Forfalskede rapporter
Acciona er det samme selskapet som ble tildelt en søppelkontrakt verdt flere millioner euro etter at ordføreren i Torrevieja forfalsket en ekstern rapport for å rettferdiggjøre tildelingen til nettopp dette selskapet.

Byggingen av det nye kommunale teateret hadde budsjettert kostnadsramme på 6,4 millioner euro, men kommunen endte opp med å betale hele 9,6 millioner euro.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter