Torrevieja: Dårlige tider for fiskerne

Publisert

Det er dårlige tider for fiskerne i Torrevieja. Ikke først og fremst på grunn av den økonomiske lavkonjunkturen, men på grunn av mangel på fisk. Før jul i fjor ble fiskerne pålagt to måneders pause for å forsøke gjenopprette den biologiske stabiliteten i de farvannene hvor det tradisjonelt har blitt fisket mye. Ifølge lokale fiskere har ikke dette tiltaket vært særlig vellykket, og mang ser mørkt på fremtiden.

Det er dårlige tider for fiskerne i Torrevieja. Ikke først og fremst på grunn av den økonomiske lavkonjunkturen, men på grunn av mangel på fisk. Før jul i fjor ble fiskerne pålagt to måneders pause for å forsøke gjenopprette den biologiske stabiliteten i de farvannene hvor det tradisjonelt har blitt fisket mye. Ifølge lokale fiskere har ikke dette tiltaket vært særlig vellykket, og mang ser mørkt på fremtiden.

Fiske har alltid vært en av drivkreftene i økonomien i Torrevieja. De siste 25 årene har imidlertid yrket, som tradisjonelt har gått i arv fra far til sønn, mistet mye av sin status. For hvert år som går blir de færre fiskebåter i Saltbyen. Og mange fiskere sier at de ikke ønsker at deres barn skal følge i deres fotspor fordi fiske har blitt et yrke uten fremtid.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter