Torrevieja-bystyret snur om nye planer for byens fasade mot sjøen

Publisert

Partido Populars regjeringsgruppe har nok en gang endret kriteriene for de grunnleggende elementene som skal styre prosjektet for ombygging av strandpromenaden og havneområdet. Det er ikke lenger aktuelt å legge all trafikk som skal til det nye fritidsområdet i havnen, i tunnell.

Ordføreren snur

I dekretet som godkjenner grunnprosjektet, som ble undertegnet to måneder tilbake og som ordfører og byplanleggingsråd Eduardo Dolon, står det at det er bekreftet ved modellering at det er “gjennomførbart” å omdirigere all trafikk som til nå har gått langs Avenida de la Libertad og Paseo Vistalegre, mot Calle Ramón Gallud. Derfor vil “hele tunnelen som gikk under Paseo Vista Alegre bli eliminert”.

Utvidelse av parkeringskjelleren Vista Alegre

Det er nå også kjent at parkeringskjelleren som i dag ligger under strandpromenaden skal bygges om ved at den flyttes til Club Náutico og bygges ut med to etasjer, i prinsippet som en utvidelse. Inn- og utkjøring fra denne parkeringskjelleren vil skje via henholdsvis Clemente Gosálvez-gaten og Avenida de Orihuela via to underjordiske innganger i disse gatene. Det fremgår ikke av forslaget om denne løsningen endrer overflatetrafikken på Avenida del Paseo Vista Alegre.

Adkomst til fritidsområdet Paseo del Mar

Innkjøringen til den nye parkeringsplassen i fritidsområdet Paseo del Mar, som er under bygging i havnen, vil skje via et høyresvingefelt på Calle Ramón Gallud, slik at parkeringsplassene mellom Calle Joaquín Chapaprieta og Calle María Parodi forsvinner. Innkjøringen til dette kjørefeltet skjer fra Calle María Parodi via en tunnel med dobbelt inn- og utkjøringsfelt.

Tredje kjørefelt på Ramón Gallud

Grunnprosjektet viser at for å gjennomføre dette tiltaket er det nødvendig å bygge et tredje kjørefelt i Ramón Gallud-gaten, på strekningen mellom Joaquín Chapaprieta og María Parodi. For å gjøre dette er det nødvendig å fjerne en del av fotgjengerområdet som ble anlagt i Torreviejas viktigste handlegate ved den siste ombyggingen for femten år siden, med fortau på over to meter og benker.

Disse endringene krever også at Calle María Parodi bygges om og får et tverrsnitt som tillater toveistrafikk. I denne gaten skal det etableres en “adkomstgrøft” og avkjørsel til kjøpesenterets parkeringsplass. “Om nødvendig” vil også Plaza Castelar bli okkupert for å sikre sikkerhetsavstander under arbeidene. Prosjektet omfatter en fullstendig ombygging av denne gaten og torget.

Ingen lastebiler

Tunnelen mellom Calle María Parodi og havneområdet vil ha ett kjørefelt for hver kjøreretning (inn-/utkjøring). Både tunnelen og adkomstene til Vista Alegre-parkeringsplassene og det fremtidige shopping- og fritidssenteret vil kun være dimensjonert for personbiltrafikk, og det vil ikke være adgang for lastebiler som veier mer enn 3500 kg. I den forbindelse vil prosjektet undersøke muligheten for å opprette et eksklusivt område for lasting og lossing som i minst mulig grad påvirker gang- og sykkeltrafikken, noe som er en prioritet langs hele havnefronten. Disse tiltakene må være forenlige “med den fremtidige implementeringen av lavutslippssonen”.

Gjennomføringsprosjektet som nå er under utarbeidelse, og som brukes til å legge arbeidene ut på anbud, kan komme til å endre det opprinnelige forslaget vesentlig.

Disse endringene konsentrerer seg om løsninger for veitrafikken, men innholdet i det grunnleggende prosjektet – som ikke er offentliggjort – er mye bredere og omfatter en fullstendig omlegging av Paseo de la Libertad til gågate, samt en urbanisering av hele området fra Avenida de Orihuela til Paseo de Juan Aparicio.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter