Torrevieja kommune løsner på byggeforskrifter

0
2610
Byggeaktiviteten i Orihuela har vært blant de høyeste i regionen. Men både utbyggere og meglere, som ser stor etterspørsel, har vært bekymret for de lange forsinkelsene man har sett i godkjenningen av nye prosjekter.

Torrevieja kommune har vedtatt endringer i generalplanen (PGOU). Kort blir man litt mindre strenge med bruk av terrasser, grøntområder kan få offentlige bygg ført opp på dem og det tillates bygg på enda mindre tomter enn før:

  • Minstekravet for størrelsen for byggetomter reduseres, til nå har man krevd minst åtte meters bredde mot gaten.
  • Tak på bygg kan åpnes opp for generell bruk og installasjoner. Noe som åpner opp for tak-terrasser etc. Disse områdene har til nå vært begrenset til tekniske installasjoner.
  • Offentlige installasjoner tillates i grøntområder og parker. Man kan bygge i opptil to etasjer, opptil 5% av tomtearealet på tomter over 10.000m2. Det kan også installeres avløp etc for å ta unna vann / nedbør.