Torrevieja bekreftet som fattigst

Publisert

Det nasjonale statistikkbyrået INE bekrefter at Torrevieja er landets fattigste by. Målingen er basert på inntekt og antall husstander og gjelder kommuner med over 20.000 innbyggere. Tallene ble først ikke godtatt av byens nye ordfører José Manuel Dolón, som i juli sendte inn en offisiell klage på målingen.

Etter å ha fått svar på klagen, har ordføreren nå godtatt resultatet. I en uttalelse sier Dolón at han er trist over å høre bekreftelsen, men at han i motsetning til den forrige kommuneledelsen til Partido Popular ikke kommer til å benekte tallene. Ordføreren «bekrefter, ratifiserer og forsikrer om» at målingen er korrekt.

I klagen til Instituto Nacional de Estadistica (INE) påstod ordfører José Manuel Dolón (Los Verdes) at INE hadde brukt en beregningsmåte som ga en altfor lav gjennomsnittinntekt for Torrevieja. Ordføreren mente at byrået istedenfor å telle reelle husstander hadde benyttet det totale antallet hus konstruert per 2012 (året for målingen), et tall som var på hele 118.427 enheter. Når dette skulle deles på innbyggernes samlede inntekt ble gjennomsnittsinntekten feil.

Ordføreren fikk imidlertid i september skriftlig svar fra sjefen for INE der det fremgikk at byrået ikke hadde brukt det nevnte tallet, men et estimert tall anslått til 43.649 husstander. Dermed ble saken oppklart. Ordføreren kalte senere inn til pressekonferanse der han opplyste om svaret fra INE og bekreftet at han hadde tatt feil og at Torrevieja er landets fattigste kommune (Beregningen gjelder for kommuner med over 20.000 innbyggere). Den nye ordføreren gjør det klart at han godtar resultatet og at han i motsetning til sin forgjenger fra Partido Popular ikke vil benekte tallene.

På spørsmål om han påtar seg skyld for det dårlige resultatet sier ordføreren ja. Som tidligere kommunerepresentant for Los Verdes (De grønne) og nå som ordfører føler han et ansvar. Samtidig viser han til den forrige ledelsen som frem til mai i år styrte Torrevieja i nærmere tretti år. Før partiene Los Verdes, PSOE, Sueña Torrevieja, APTCe og IU tok over kommuneledelsen etter valget i mai, hadde Partido Popular ledet Torrevieja sammenhengende i 27 år, en periode som i følge ordføreren er preget av «sløsing, korrupsjon og underslag». Han viser til at dette var en tid med stor ekspansjon for byen. Gjennom salg av offentlig eid eiendom og enorm satsing på boligutbygging var millioner av euro i omløp. Likevel klarte ikke Partido Popular å gjøre stort mer ut av dette enn å øke de økonomiske og sosiale forskjellene blant byens innbyggere.

PP benekter tallene

Den forrige kommuneledelsen til Partido Popular nekter fremdeles å godta resultatet. Tidligere ordfører Eduardo Dolón (PP) sier i en uttalelse at tallet er feil fordi INE ikke har tatt høyde for at rundt halvparten av innbyggerne er fra utlandet og at mange av disse ikke skatter til kommunen men har inntektene registrert i sine respektive hjemland. Uttalelsen kommer etter det nye svaret fra INE der byrået opplyser at de ikke har brukt det totale innbyggertallet, men det estimerte antallet på 43.649 husstander. Hva som er den faktiske gjennomsnittsinntekten for Torreviejas innbyggere ble ikke opplyst under den aktuelle pressekonferansen. I følge beregninger presentert i El Mundo skal den være på 7.985,67 euro, et tall den spanske avisen har kommet frem til ved hjelp av INEs opplysninger om antall husstander og opplysninger om inntekt fra spanske skattemyndigheter (Agencia Tributaria). I norsk valuta tilsvarer beløpet etter dagens kurser en gjennomsnittsinntekt på rundt 73.500 kroner. Foto: Ordføreren i Torrevieja, José Manuel Dolón (Los Verdes de Torrevieja 2015).

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter