Tilflytning øker presset på sykehuset – håper utvidelse i 2022

Publisert

Beboerne på Orihuela Costa vil snart kunne nyte godt av Valencia-regionens investering på totalt 45 millioner Euro. Utvidelsen av Hospital Vega Baja er allerede flere år forsinket. Man har annonsert at man endelig vil gå i gang i over tre år. Budsjettet for utvidelsen har blitt redusert med 30 millioner Euro så man nå total regner med å bruke 45 millioner.

Mange nye innflyttere til kommunen

Dagens sykehus ble oppført på 80-tallet med enkelte forbedringer utført på 90-tallet. Befolkningen i området har økt voldsomt, mye grunnet stor tilflytning til Orihuela Costa. Mange av tilflytterne er pensjonerte nord-europeere og spanjoler noe som igjen bidrar til å øke snittalderen i kommunen og legge press på helse-sektoren.

Lokalsykehuset i Orihuela trenger sårt å øke sin kapasitet. Regn og oversvømmelse tilbake i 2019 førte til mange skadde, syke og omkomne. Sykehusets kapasitet ble den gang sprengt. Også under pandemien har sykehusets blitt overfullt.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter