Stoppet ulovlig gigantprosjekt

Publisert

Valencia regionen vedtok i 2001 Sierra Escalona som sone av spesiell europeisk interesse (LIC). Området som strekker seg 4.782 hektar fordelt på kommunene Pilar de la Horadada, San Miguel de Salinas og Orihuela, består av Alicante provinsens største og best bevarte skogsområde.

Valencia regionen vedtok i 2001 Sierra Escalona som sone av spesiell europeisk interesse (LIC). Området som strekker seg 4.782 hektar fordelt på kommunene Pilar de la Horadada, San Miguel de Salinas og Orihuela, består av Alicante provinsens største og best bevarte skogsområde.

På samme tid dannet 14 organisasjoner en plattform for å samarbeide mot utbygging og naturødeleggelser i det vernede området. Dette samarbeidet resulterte i dannelsen av Amigos de Sierra Escalona (A.S.E.) i 2005.

José Maria Tirado Muñoz i A.S.E. forteller at foreningen deres består av medlemmer fra alle yrkes- og aldersgrupper.

– Våre medlemmer er alt fra rørleggere til arkitekter. Felles for oss alle er at vi ser med bekymring på utviklingen de siste ti årene. Mangel på store utbyggingstomter, og stor etterspørsel etter nybygg, har gjort at godkjenning av nye områder for urbanisering har skjedd uten tanke på hva dette gjør med miljøet til det rike dyre og fuglelivet i sonen vår.

Forslag om naturpark
I 2006 publiserte Valencia regionen sitt forslag til naturpark i Sierra Escalona, med omliggende buffersoner. A.S.E. jobber iherdig for å få utvidet sonene rundt parken.

– En kan ikke ha et naturparkområde som grenser direkte til sterkt urbaniserte områder. Av hensyn til dyrelivet, mener vi at det grønne beltet rundt parken må utvides betraktelig.

Mens de fleste bekymrer seg over det kjølnede boligmarkedet, er José Maria blant de få som er glad for at byggeboomen har avtatt.

– Den kjølige økonomien gjør vår jobb lettere. Før markedet for nybygg roet seg ned, var det veldig vanskelig for oss å tilføye vårt synspunkt i en godkjenningsprosess. Etterspørselen var så stor, at det gikk veldig kort tid fra søknad til første spadetak.  Det var mye penger å hente både for kommuner, entreprenører og privatpersoner. Markedet virket umettelig.

I tillegg til det stagnerte boligmarkedet, har det også hjulpet A.S.E. at området Sierra Escalona oppnådd oppmerksomhet på høyeste hold både i Valencia og i Europa. Dette spesielt på grunn av et prosjekt i Orihuela kommune, utbyggingsplanen PAU 21.
 

PAU 21

Foreningen A.S.E. har rapportert prosjektet inn til EUs kommisjon for miljø. Kommisjonær Stavros Dimas uttalte at området er erklært som sone av spesiell europeisk interesse (LIC), i tillegg til å være en viktig sone for fugleliv (IBA) Han har bedt spanske myndigheter om utdypende informasjon, for evaluering av prosjektet.

– Et område på 3.500.000 kvadratmeter har blitt godkjent som boligfelt. Prosjektet heter PAU 21, og ligger med naturparken som nærmeste nabo på to av tre kanter. Det er planlagt 2.300 boliger, i tillegg skal det bygges Valencia regionens største golfbane. Vi mener dette området burde vært dedikert som buffersone, og er redd for konsekvensene det vil ha for faunaen, sier José Maria.

PAU 21 har blitt midlertidig stoppet, blant annet grunnet mangel på garantert vanntilførsel. Saken er under behandling i Valencias Høyesterett.

– Vi er glad for å vinne fram både i internasjonale og nasjonale organer, men prosjektet ble ikke stoppet før etter flere måneder med utgraving og bygging. Det er allerede gjort og uopprettelige skader på miljøet.

A.S.E. vil fortsette å jobbe for å bevisstgjøre innbyggerne i områdene rundt Sierra Escalona.. José Maria er glad han har mulighet til å kunne bruke fritiden sin på noe han har brent for siden han var unggutt. Selv om han ikke er en stor optimist, har han et beskjedent håp om at organisasjonen ikke er tiltrengt i fremtiden.

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter