Stabile elevtall ved norske skoler i Spania

Publisert

Finanskrisen er åpenbart ingen hindring for den norske utvandringen til Spania. I fjor var det rekordmange norske skoleelever ved de norske skolene på Costa Blanca, og antallet har ikke sunket merkbart i år. Når det gjelder de norske skolene i Malaga og på Gran Canaria, har begge økt elevtallet for skoleåret 09/10.

Den Norske Skolen i Rojales

Finanskrisen er åpenbart ingen hindring for den norske utvandringen til Spania. I fjor var det rekordmange norske skoleelever ved de norske skolene på Costa Blanca, og antallet har ikke sunket merkbart i år. Når det gjelder de norske skolene i Malaga og på Gran Canaria, har begge økt elevtallet for skoleåret 09/10.

Den Norske Skolen i Rojales
Ved den norske skolen i Rojales har elevtallet gått noe ned, nærmere bestemt fra 130 til 116 elever. Rektor Signy Munkeby er likevel godt fornøyd.

– Vi var veldig spente på hvordan finanskrise, høy eurokurs og arbeidsmarkedet skulle påvirke elevtallet. Vanligvis ligger vi på rundt 120 elever, så 116 er ikke så galt, selv om vi hadde et rekordår i fjor med 130 elever, sier Munkeby, som tror at det faktum at utenlandsskolene ikke lenger har lov til å tilby allmennfaglig påbygning er en av årsakene til et noe lavere elevantall.

– Det er selvsagt leit. Vi er godkjent for alle fagene, så det er ikke helt logisk, men loven er nå en gang slik, og da må vi innrette oss etter det. Selv om nok hadde hatt noen flere elever på videregående hvis det ikke hadde vært for lovendringen.

Ellers kan Munkeby bekrefte at skoleåret er kommet godt i gang. På skolens tradisjonelle stranddag for lærere, elever og foresatte i forbindelse med skolestart, var det bra oppslutning og høy stemning.

Costa Blanca Undervisning
Den norske skolen i Albir, Costa Blanca Undervisning, har i likhet med i fjor fullt hus med 60 elever. Skolen har tre nye satsningsområder i tillegg til sang og musikk. Det er leseferdigheter blant de aller yngste, med en slags fadderordning hvor elever fra 6. og 7. klasse hjelper 1. og 2. klassinger med å lære å lese, matematikk og fysisk aktivitet. Sistnevnte gjelder først og fremst 1. til 4. klasse, og har som formål å styrke elevenes miljøbevissthet. En gang i uken skal de ut i naturen hvor de blant annet skal ha matte- og naturfagsundervisning.

– Vi har hatt ekstra stor pågang i år, og ikke alle som ønsker det har fått skoleplass her hos oss, med det resultat at vi har ventelister, opplyser rektor Lill Strømsnes til Spaniaposten.

10% nedgang for "Den Norske Skole Costa Blanca"
Den Norske Skole Costa Blanca Alfaz del Pi har registrert rundt 200 elever ved skolestart. Det er en nedgang på 10% fra fjoråret da skolen satte rekord med 220 elever.

– Vi pleier å ligge på rundt 200 elever, så her er alt som normalt. Vi har for øvrig fortsatt noen ledige plasser på enkelte trinn, sier Knut Lithell, som er rektor ved den største norske skolen på Costa Blanca.

"Den Norske Skolen i Malaga" opp 20%
Nyansatt daglig leder ved den Norske Skolen i Malaga, Henning Nordby, har hatt en fin start på det nye skoleåret. Etter å ha nedgang i elevantallet i fjor, har det i år vært en økning på nesten 20 %, fra 55 til 65 elever.

– Svært mange av fjorårets elever fortsetter i år, det er positivt. Generelt tror jeg økningen i elevmassen kan skyldes at fraflyttingen fra Costa del Sol har blitt mindre, og at tilflyttingen er omtrent den samme, sier en godt fornøyd Nordby.

Nytt av året ved Den Norske Skolen i Malaga er gratis 20 timers språkkurs for elevenes foresatte. Ellers satser skolen på et utvidet aktivitetstilbud, og det er inngått samarbeid med flere lokale foreninger og klubber. Blant aktivitetene som tilbys er blant annet dykking, golf, tennis og kickboksing.

Den Norske Skole Gran Canaria + 10%
I likhet med den norske skolen i Malaga, har den norske skolen i Arguineguín på Gran Canaria fått ny rektor. Sven Erik Riise er godt fornøyd med å ha økt elevtallet fra 220 elever i fjor, til et sted mellom 240 og 250 elever i år.

– Jeg klarer ikke å være mer nøyaktig på tallet. Årsaken til det er at det er en del elever som bare skal være noen måneder. Det er imidlertid sikkert at vi har betydelig flere elever enn i fjor, og det er meget positivt. Jeg tror økt fokus på helse og klima, samt jungeltelegrafen som blir drevet av tidligere elever og deres foresatte, er hovedårsaken til det økte elevantallet, sier Sven Erik Riise til Spaniaposten.

Den Norske Skole Gran Canaria har flere nye satsningsområder for skoleåret 09/10. Blant annet motivasjonstrening for elevene, tilrettelegging slik at hver elev kan lære mest mulig og integrasjon i det spanske samfunnet.

– Vi ser på løsninger for at elevene, særlig på barnetrinnet, kan lære seg bedre spansk. Vi tar initiativ til at elevene kan møte spanske elever her på skolen på ettermiddagene og vi ser på muligheter for å arrangere overnattinger her på skolen for elever fra de spanske skolene i området, forteller Riise.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter