San Miguel de Salinas: Beskylder PP for å akkumulere gjeld

Publisert

En rekke innbyggere i San Miguel de Salinas har organisert seg for å ytre sin bekymring for kommunens økonomi og fremtid. Stiftelsen ” La asociación de Vecinos San Miguel Arcángel de San Miguel de Salinas” mener Partido Popular skyver store økonomiske forpliktelser foran seg.

En rekke innbyggere i San Miguel de Salinas har organisert seg for å ytre sin bekymring for kommunens økonomi og fremtid. Stiftelsen ” La asociación de Vecinos San Miguel Arcángel de San Miguel de Salinas” mener Partido Popular skyver store økonomiske forpliktelser foran seg.

Det utløsende skal være penger som kommunen har krevet inn for byggetillatelser i tilknytning til urbaniseringen av ett området med en planlagt urbanisasjon med navn ”Los Invernaderos”.  Prosjektet som ble igangsatt i 2003 skulle omfatte 1.600 boliger og man regnet med 5.000 nye innbyggere i den nye ”bydelen. Prosjektet ble i stor grad ikke gjennomført og kommunen må ifølge loven refundere mye av det som har blitt betalt inn for byggetillatelsene.

Innbyggere i kommunen forteller pengene er brukt opp av kommunen og at den ikke har midler til å møte sine økonomiske forpliktelser. Kommunen forsøker på sin side å utsette betalingen i to år, noe som betyr at når det nye kommunestyret er på plass etter valget i mai er det de som må gjøre opp regningen etter dagens kommunestyre.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter