Røykekutt gir økt omsetning for Kvikk Baren

Publisert

Nå er det et år siden røykeloven ble innført i Spania. I forkant av innførselen var det mye dramatikk blant bar- og restauranteiere som fryktet at det nye forbudet ville få økonomiske konsekvenser. Men, ved Kvikk Baren i Torrevieja har røykeforbudet hatt motsatt effekt.

– Omsetningen min har faktisk økt etter at røyeloven trådte i kraft, sier Tone Martinsen ved Kvikk Baren.

Behagelig for røykere og ikke-røykere

Nå er det et år siden røykeloven ble innført i Spania. I forkant av innførselen var det mye dramatikk blant bar- og restauranteiere som fryktet at det nye forbudet ville få økonomiske konsekvenser. Men, ved Kvikk Baren i Torrevieja har røykeforbudet hatt motsatt effekt.

– Omsetningen min har faktisk økt etter at røyeloven trådte i kraft, sier Tone Martinsen ved Kvikk Baren.

Behagelig for røykere og ikke-røykere
Det var nemlig ikke alle som likte å lukte røyk etter en kveld på byen, og enkelte hadde heller ikke muligheten til å gå på barer av helsemessige årsaker.

– Jeg har fått tilbakemeldinger fra folk som synes det er deilig at de endelig kan komme hit nå som det ikke er fult av røyk i lokalet, sier Martinsen.

Røykeloven gav forbud mot å røyke på offentlige steder hvor det er arbeidende, ved inngangen til sykehus eller skoler og i lekeparker. Unntaket er fengsel og psykiatriske sykehus der personene har begrenset bevegelsesfrihet.

– Spanjolene demonstrerte litt i begynnelsen. De tente sigaretten allikevel og ville ikke akseptere de nye reglene, men nå gjør de det, sier Martinsen.

Utenfor har hun satt opp bord og stoler for at det skal være behagelig også for røykerne.
– Turistene har aldri vært et problem, for de var allerede vant til at man ikke kunne røyke innendørs, sier Martinsen.

Et alvorlig helseproblem
Martinsen røyker selv, men ble glad da den nye røykeloven trådte i kraft.

– Jeg ser ikke problemet med å gå ut for å røyke. Spesielt ikke i Spania hvor det er varmt og godt, sier Martinsen som legger til at det er deilig å kunne gå hjem fra jobb uten at det lukter røyk av hår og klær.

Argumentene som ble brukt av bar- og restaurantbransjen i Valenciaregionen som protesterte mot den nye lovgivningen, var at de ville gå med et økonomisk tap på inntil 15 prosent. De klaget også på at forbudet var et overtramp mot deres rettigheter til selv å bestemme reglene ved sin egen bedrift. 

Mange spanske barer har fått merke en viss nedgang, men det er vanskelig å anslå om det er en økonomisk konsekvens av røykeloven.  
Loven trådte i kraft den 2. januar i 2011 og er i Spania kjent under navnet ”Nueva ley antitabaco”. Den er bygget på røykeloven fra 2006.

Dersom man bryter loven blir dette ansett som et lite lovbrudd og man blir boten lyder på 30 euro. Blir man derimot bøtelagt tre ganger blir lovbruddet ansett for å være av alvorlig grad og man kan bli bøtelagt mellom 601 euro og 10.000 euro.

Det spanske helsedepartementet anser røyking som et alvorlig helseproblem da cirka 50.000 personer årlig dør av røyking. 

I 2009 skrev avisen ABC at hvert tiende minutt dør en person i Spania som følge av røyking. Tallet er høyere enn antall trafikkulykker og narkotikarelaterte dødsfall tilsammen. Man kan også si det slik. Når 1.000 personer dør i Spania, har 151 av disse dødd av følgene av tobakk, 15 av disse døde i trafikkulykker, fire av disse døde av aids og mindre enn en person døde etter bruk av ulovlige narkotiske stoffer.

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter