Protester mot boligbygging i Orihuela

0
229
calamosca.jpg

Den planlagte byggingen av 2.000 boliger i Cala Mosca-området i Orihuela møter nå lokal motstand. En protestgruppe på 50 personer tok den 21. september til orde for å bevare kysten langs Orihuela, hvor blant annet to fredede arter holder til.

Den planlagte byggingen av 2.000 boliger i Cala Mosca-området i Orihuela møter nå lokal motstand. En protestgruppe på 50 personer tok den 21. september til orde for å bevare kysten langs Orihuela, hvor blant annet to fredede arter holder til.

Demonstrantene krever nå handling fra kommunens side og mener myndighetene må gjøre mer for å beskytte de to fredede artene som holder til ved stranden i Orihuela.

Demonstrantene påpeker spesielt viktigheten av at myndighetene håndhever forbudet mot at biler ferdes langs vannkanten og fjerning av urenset søppel som hoper seg opp i visse områder i byen.

Protesten var en del av de globale protestmarsjene for å stoppe klimaendringene, men deltakerne ønsket også å sette lokale saker på dagsorden.

I forkant av demonstrasjonen var det hentet inn 2.500 underskrifter mot boligutbyggingen i Cala Mosca-området.