Pressemelding: Rådhuset avviser programfestet forslag

Publisert

Pressemelding fra PSOE i Torrevieja 17.06.2009:

Kulturutvalget i Torrevieja avviser forslag fra kommunestyregruppen til PSOE. Forslaget var inkludert i PP sitt eget valgprogram.

 

Pressemelding fra PSOE i Torrevieja 17.06.2009:

Kulturutvalget i Torrevieja avviser forslag fra kommunestyregruppen til PSOE. Forslaget var inkludert i PP sitt eget valgprogram.

 

Styret i det kommunale kulturutvalget stemte mot forslaget fra PSOEs kommunestyregruppe der de foreslo at det skulle etableres flerkulturelt råd underlagt det kommunale kulturinstituttet.  Forslaget ble fremmet for å innlemme fremtredende personer fra de forskjellige utenlandske kollektivene som holder til i Torrevieja.

Vi er svært overrasket over at dette ble nedstemt all den tid samme forslaget vitterlig er et av løftene PP ga velgerne i sitt valgprogram. Vi kan ikke forstå hvordan de kan stemme imot sine egne initiativ og praktisk talt uten argumenter fra byrådsleder for kulturrådet Eduardo Dolón” sier Maria Jesus Diaz Puebla i sin pressekonferanse i dag.

For bystyrerepresentant Diaz Puebla (PSOE) ser dette ut til å være ytterligere en av de mange forslagene som blir lagt og glemt i en skuff mens de unnskylder seg med at PP i bystyre ”jobber med saken” .

Dette gjør jo at vi spør oss hva kulturutvalget er godt for, ”Jeg har følelsen av at på disse møtene er det en person som velsigner bordet og de andre sier amen” Dette forklarer det ytterst snevre kulturelle spekteret vi har her i kommunen vår”.

Diaz Puebla minner om at; ”Flerkulturens eksistens betyr ikke bare at innbyggerne som er innskrevet i manntallet har ulike opprinnelsesland.

Flerkulturen og mangfoldet må dannes og utvikles, det er en del av enkeltindividet, og vi er redde for at PP ikke er villige til å være med på å gjøre Torrevieja til en flerkulturell by, med den rikdommen det ville gi borgerne”. I Tillegg ber vi  om, , ikke bare integrering , men inkludering og sameksistens i vårt kulturelle og sosiale liv. Og siden over 53 % av innbyggerne er utlendinger, bør de være borgere i første linje.”

For María Jesús Díaz Puebla betyr dette at PP kun hører på utlendingene når det  nærmer seg lokalvalg, da de fleste av de som er skrevet inn i kommunen er av europeisk opprinnelse og har stemmerett vel kommunestyrevalgene.
 

Kommunestyregruppen, PSOE, Torrevieja.
María Jesús Díaz Puebla

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter