Oversvømmelser i Torrevieja

0
8014
Flom i Torrevieja

Store mengder regn og et underdimensjonert avløpssystem fører igjen til flom i deler av Torrevieja.

Bildet er fra Calle Pablo Neruda i Torreta-Florida urbanisasjonen like i nærheten av saltsjøen. Aguamed, det lokale vannverket, brukte 2.4 millioner Euro på forbedringer i dette området etter siste storflom tilbake i 2012. Det ble igangsatt byggingen av en slags demning som var ment å holde vannmassene tilbake.

Naboene klager over at flomvannet er blandet med kloakk. Noe som fører til sykdom som infeksjoner hos beboerne her. Man må parkere bilene et stykke unna vannet og vasse gjennom det forurensede vannet.

Naboforeningen har innkalt til et møte med rådhuset i Torrevieja får å klarhet i status på disse utbedringene.