Overpris for teateret i Torrevieja

0
115
teatro_municipal_torreviaja.jpg

To rapporter utgitt på mandag (14.april) bekrefter at regjeringen i Torrevieja, utgått fra Partido Popular (PP), betalte en overpris på 4,5 millioner euro til Acciona for byggingen av det kommunale teateret.

Ingen anbudsrunde eller teknisk godkjennelse

Byggeoppdraget ble tildelt Acciona uten den reglementerte anbudsrunden og uten teknisk godkjennelse fra kommunearkitekten. Til tross for dette presset den tidligere ordføreren i Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo fra det konservative Partido Popular igjennom tildelingsvedtaket kun to måneder før han forlot ordførerstolen.

Avtalen kom på plass på bakgrunn av et skriv fra byggeledelsen i Acciona hvor de forklarte at prosjektet hadde blitt dyrere enn først antatt på grunn av at de hadde avdekket ’’nye og skjulte tekniske behov’’ under arbeidet og at kommunen fremsatte tilleggskrav om utbedringer underveis.

De to rapportene sår tvil om lovligheten til utvidelsen av prosjektet og hevder at hele planleggings – og byggeprosessen har vær full av uregelmessigheter.

Manglende budsjettdekning

Ifølge rapportene var byggesaken ulovlig fordi det ikke fantes budsjettposter som skulle gå til å dekke prosjektet, og ikke minst det var ikke søkt om byggetillatelse for endringene som ble gjort underveis i byggingen. Noe som ville ha krevd en ny anbudsrunde i følge loven om kontrakter i offentlig sektor siden kostnadsoverskridelsene kom på over 30 prosent av den avtalte kostnadsrammen. Den lovlige rammen for overskridelser ved slike prosjekt i Spania er 20 prosent.

Rapportene kritiserer også at beslutningen om å godta kostnadsoverskridelsene ble fattet i formannskapet i stedet for i bystyret, at de kontraktsmessige rutinene ikke ble fulgt, at verken arbeidet eller utbetalingene til byggselskapet Acciona ble inspisert av en teknisk kontrollør i kommunen.

Forfalskede rapporter

Acciona er det samme selskapet som ble tildelt en søppelkontrakt verdt flere millioner euro etter at ordføreren i Torrevieja forfalsket en ekstern rapport for å rettferdiggjøre tildelingen til nettopp dette selskapet.

Byggingen av det nye kommunale teateret hadde budsjettert kostnadsramme på 6,4 millioner euro, men kommunen endte opp med å betale hele 9,6 millioner euro.