Orihuela: Mener seg svindlet med kommunens hjelp

Publisert

Kristen Follestad trodde han hadde funnet drømmeplassen da han kjøpte en tomt ved golfbanen i Villamartin. Der tok han grundig feil. I dag, over 20 år etter tomtekjøpet, har han fortsatt ikke fått bygd sitt hus. Tre andre boliger har imidlertid blitt oppført på Follestads eiendom.

Kristen Follestad trodde han hadde funnet drømmeplassen da han kjøpte en tomt ved golfbanen i Villamartin. Der tok han grundig feil. I dag, over 20 år etter tomtekjøpet, har han fortsatt ikke fått bygd sitt hus. Tre andre boliger har imidlertid blitt oppført på Follestads eiendom.

På nyåret 1988 kjøpte Kristen Follestad en tomt i urbanisasjonen Villamartin på Orihuela Costa. Tomten, som har en unik beliggenhet helt ned mot golfbanen, hadde byggetillatelse for et hus.

– Min far hadde på den tiden et rekkehus rett over veien for der jeg kjøpte. Under et sommerferiebesøk i juli 1988 oppdaget jeg plutselig at en entreprenør var i ferd med å oppføre tre hus på min tomt, sier Follestad til Spaniaposten.

De tre husene var et resultat av en ulovlig utvidelse av Comunidad Fortuna III, som ifølge Follestad består av to svømmebassenger uten byggetillatelse og 16 hus som ikke er tilpasset byggetillatelsen.

– Husene [som ble satt opp på tomten] ble solgt for 750.000 norske kroner per stykke. En masse penger for 20 år siden.

Klage avvist
Kristen Follestad forsøkte seg med en formell protest til utbygger, Antonio Pedrera. Den ble ikke tatt til etterretning. Deretter henvendte han seg til rådhuset i Orihuela, sivilombudsmannen i Madrid, provinskontoret for bygningssaker i Alicante og arkitektforeningen.

– Brigada de Disciplina Urbanistica – bygningskontrollen – i Orihuela bekreftet at det ble oppført tre hus på min tomt. Da gikk jeg til anmeldelse av det som var en tydelig eiendomssvindel. Anmeldelsen ble fulgt opp av en tiltale fra påtalemakten.

I retten i Elche – Tribunal de lo Penal – ble imidlertid promotøren frifunnet, angivelig fordi han hadde gjerdet inn et område han hevdet var Follestads tomt.

– Problemet var bare det at 500 kvadratmeter av det inngjerdede arealet i virkeligheten tilhørte golfbanens grunn. Dette bekreftes av reguleringsplanen og mitt tomteskjøte, forteller Follestad.

Follestad anket vedtaket fra retten i Elche, men også i lagmannsretten – Audiencia Provincial – i Alicante ble utbygger frifunnet.

– Min advokat opplyste meg aldri om muligheten for å føre saken videre om ankemuligheten. Hvorfor? Kanskje hadde hele saken noe med innflytelse å gjøre? Det som er sikkert er i hvert fall at jeg har et skjøte som er bedre enn det promotøren liker. Hvert år tar jeg en sjekk i det lokale eiendomsregisteret for å se om noe har skjedd. Men vi er tilsynelatende ennå ikke i nærheten av noen løsning. De som bor i de tre husene fortsetter ”å feriere” på vår tomt uten å reagere. Dette på tross av at de gjentatte ganger har blitt orientert om problemet. Det er for så vidt opp til dem om de vil forlange erstatning for at de har fått falske skjøter, sier Follestad.

Ulovlig bygging
Innbyggerne i Orihuela området, og da særlig på Orihuela Costa, har i mange år slitt med uregelmessigheter innen eiendomsmarkedet.

– Påstander om ulovlig bygging har versert i Orihuela helt siden 1987/88. I 1994 ble problemet debattert i parlamentet i Valencia. Det ble det fastslått at det i perioden fra 1987 til 1994 hadde blitt oppført 2080 boliger og to golfbaner uten at det hadde blitt tatt hensyn til godkjente tillatelser, planer eller prosedyrer. Situasjonen har tydeligvis ikke bedret seg i perioden fra 1994 og frem til i dag, i og med at det stadig står skrevet om beboere som ikke får offentlig vann og strøm i Orihuela. Dessuten virker det som om utskriving av eiendomsskatten – Impuesto Bienes Inmuebles (IBI) – skjer etter ”vennskapsmetoden” og ”elle–melle-metoden”, sier en lettere fortvilet Follestad.

Eiendomsskatt
Kristen Follestad vet hva han snakker om når det gjelder IBI. For kort tid tilbake skrev den riksdekkende spanske avisen “El Pais” om nordmannen på Orihuela Costa som i perioden fra 2000 til 2009 til sammen har betalt 2.081 euro i eiendomsskatt, til tross for at han ennå ikke har bygd så mye som en liten garasje på tomta si. Dette til tross for en rettsavgjørelse fra 1997, hvor det står svart på hvitt at Follestad ikke skal betale IBI for eiendommen.

Årsaken til det er at rådhuset i Orihuela, styrt av  Partido Popular, ikke har tilpasset seg rettsvedtaket og korrigert opplysningene om Follestads eiendom, og derfor fortsetter å sende han årlige regninger.

Vanlig prosedyre for utregning av eiendomsskatt (IBI) er at kommunen sender opplysninger fra kontoret for byggesaker og eiendomsregisteret til Catastro – det provinsielle eiendomsregisteret – i Alicante, som regner ut taksten og sender den videre til SUMA i Alicante, som igjen sender den videre til SUMA i den kommunen hvor man bor. Et system som forutsetter at opplysningene som blir gitt fra rådhuset i første omgang er riktige, forteller Kristen Follestad.

Journalisten i “El Pais” skriver treffende i ingressen på artikkelen om Follestad ”Listen over uregelmessigheter knyttet til eiendom, i forbindelse med den kaotiske utviklingen som begynte i Alicanteprovinsen på slutten av 60-tallet, er uendelig. Utlendingene er de som rammes mest, da særlig engelskmenn og skandinaver”.

Får ikke se “mappa”
Kristen Follestad mener at mye av problematikken rundt eiendom i Spania er knyttet til begrensninger på innsyn i offentlig anliggende.

– Spania er sterkt preget av hemmelighold. Det er ikke lett å få ut opplysninger av noe slag. Jeg har ennå ikke greid å få se ”mappa mi” i arkivet. Mitt skatteproblem er imidlertid bare en liten dråpe i et stort hav fullt av uregelmessigheter når det gjelder bygging, regulering og skattelegging, sier Follestad til Spaniaposten.

“Transparancy International” har kåret Orihuela kommune til spanias verste kommune  hva åpenhet angår. Mangel på åpenhet knyttes ofte til korrupsjon.

Mange feller
Kristen Follestad mener generelt det er mange feller ved kjøp av eiendom i Spania. Advokater har han liten eller ingen tillitt til.

Siden 1988 har nordmannen kjempet Davids kamp mot Goliat i Villamartin. Fortsatt står det oppført tre hus oppført på hans tomt som han må betale eiendomsskatt for, og fortsatt hevder eierne av urbanisasjonen at området som er inngjerdet, og som ligger halvveis inne på golfbanen, er hans tomt. Nå håper Follestad at andre eiendomskjøpere kan dra nytte av hans erfaringer.

– Mye har forandret seg i løpet av de 20 årene jeg har hatt tomteproblemer i Villamartin. Det har på mange måter vært lærerike og interessante år. Mine erfaringer med kameraderi mellom utbygger, ordfører, byråkrati og domstoler, gjør at jeg fortsatt vil innhente dokumentasjon slik at jeg ikke på nytt blir ”overkjørt”, avslutter Kristen Follestad.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter