Orihuela: Kritiserer tette bånd mellom rådhuset og kirken

Publisert

De Grønne i Orihuela har gjennomgått rådhusets utgifter i årene 2007 og 2008. Ifølge byråd for De Grønne, Manuel Gallud Gilabert, har påfallende mye penger gått til den katolske kirken og kirkelige tilstelninger.

Byråden trekker frem feiringen av Día del Pájaro – ”fuglens dag”- da kirken la Parroquia de Santa Justa fikk 1.000 euro for å organisere en messe, hvorav 325 euro angivelig gikk til å betale presten som skulle holde prekenen.

De Grønne i Orihuela har gjennomgått rådhusets utgifter i årene 2007 og 2008. Ifølge byråd for De Grønne, Manuel Gallud Gilabert, har påfallende mye penger gått til den katolske kirken og kirkelige tilstelninger.

Byråden trekker frem feiringen av Día del Pájaro – ”fuglens dag”- da kirken la Parroquia de Santa Justa fikk 1.000 euro for å organisere en messe, hvorav 325 euro angivelig gikk til å betale presten som skulle holde prekenen.

Prosesjonene under feiringen av Palmesøndag – la Procesión del Domingo de Ramos – er et annet eksempel. Da kjøper rådhuset i Orihuela inn 120 palmer til hele opptoget, for totalt 3.150 euro. I tillegg kommer den ”monumentale” palmen som kjøpes inn til biskopen. Den alene koster 465 euro.

– Den spanske grunnloven fra 1978 stadfester et tydelig skille mellom kirke og stat. Hvorfor er det da slik at rådhuset skal stå for innkjøp av palmene. Når det gjelder palmen til biskopen er jeg sikker på at han ikke vet at palmen koster 465 euro, som er nok penger til å fø en familie med mat i en hel måned. Hvis han visste det ville han sikker nøye seg med en palme til 10 euro slik de øvrige prosesjonsdeltagerne bruker. Det er på høy tid at den katolske kirken avslutter de tette båndene til rådhuset i Orihuela, sier Manuel Gallud Gilabert.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter