ORIHUELA: EU setter Cala La Mosca under lupen

0
175
95_coastline-of-cala-mosca.jpg

Den siste jomfruelige stripen som finnes på Orihuela-kysten er Cala La Mosca. 7000 underskrifter ble i fjor samlet inn for å redde enklaven fra utbygging. Nå går EU inn og sier de ikke vil akseptere vill boligspekulasjon i området.

En EU-komité ber spanske myndigheter om en redegjørelse for situasjonen langs den 15 kilometer lange Orihuela-kysten. Bukten Cala La Mosca er det eneste stedet som er fri for bygninger, og organisasjonen Claro har i lang tid kjempet for at det skal fortsette slik.

Den siste jomfruelige stripen som finnes på Orihuela-kysten er Cala La Mosca. 7000 underskrifter ble i fjor samlet inn for å redde enklaven fra utbygging. Nå går EU inn og sier de ikke vil akseptere vill boligspekulasjon i området.

En EU-komité ber spanske myndigheter om en redegjørelse for situasjonen langs den 15 kilometer lange Orihuela-kysten. Bukten Cala La Mosca er det eneste stedet som er fri for bygninger, og organisasjonen Claro har i lang tid kjempet for at det skal fortsette slik.

EU-komiteens anmodning til den spanske regjeringen er at den følger nøye med på hva lokale myndigheter gjør i henhold til utbygging i Cala La Mosca.

En utbygningsplan ble vedtatt av PP i forrige periode og ratifisert av kommunestyret som i dag ledes av Mónica Lorente, selv om de hadde lovt at de ikke ville støtte store utbyggingsprosjekter.

Argumentet for å la prosjektet gå sin gang var at det allerede var oppført i langtidsplanen fra 1990 og at grunneierne, samt utbyggerne i selskapet Gomendio, har rett til utvikling i området.

Gomendio ønsker å bygge 1700 hus på til sammen 263 000 kvadratmeter over et areal som nesten en halv million kvadratmeter stort.

Partiet Claro samlet i fjor inn 7000 underskrifter for å beskytte området mot utbygging, og de sendte også et brev til EU der de ba om støtte med utgangspunkt i bevaring av miljøet.

EU-komiteens leder Erminia Mazzoni har nå bedt den spanske regjeringen om å sørge for at EUs miljøregler følges til punkt og prikke, og at det redegjøres for hvilke miljømessige konsekvenser utbygging i området vil ha.