Orihuela Costa: Etterlyser mer politi

Publisert

Det lokale politiske partiet CLARO etterlyser 30 nye politimenn på Orihuela Costa. Ordfører Monica Llorente (PP) har siden tidlig i fjor snakket om å gi klarsignal for et nytt senter, som skal huse brannstasjon og lokaler for både Policia Nacional og Policia Local. Nå sier hun at det ikke er mulig å oppruste politistyrken før det nye bygget er på plass. Ifølge en pressemelding fra CLARO lovte Llorente at hun skulle legge ned grunnsteinen i løpet av februar.

Det lokale politiske partiet CLARO etterlyser 30 nye politimenn på Orihuela Costa. Ordfører Monica Llorente (PP) har siden tidlig i fjor snakket om å gi klarsignal for et nytt senter, som skal huse brannstasjon og lokaler for både Policia Nacional og Policia Local. Nå sier hun at det ikke er mulig å oppruste politistyrken før det nye bygget er på plass. Ifølge en pressemelding fra CLARO lovte Llorente at hun skulle legge ned grunnsteinen i løpet av februar.

En talsmann for partiet sier at han mistenker at det ligger økonomiske vanskeligheter bak den stadige forsinkelsen av oppstarten. Samtidig minner han på at senteret i utgangspunktet skulle vært oppført den gangen innbyggertallet på Orihuela Costa passerte 30.000 for flere år tilbake. Hvis det er plassmangel det står på mener talsmannen at et av de mange tomme kjøpesentrene langs kysten kan tas i bruk midlertidig.

I en annen pressemelding fra CLARO etterlyses en egen inntauingstomt på Orihuela Costa. Per i dag blir alle inntauede biler på kysten fraktet inn til inntauingstomten i Orihuela by. Det er meningen kjelleren på det nye senteret skal brukes som inntauingstomt, men CLARO etterlyser også her en midlertidig løsning frem til nybygget er på plass.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter