Ordføreren skylder flere tusen euro i bøter

Publisert

Torrevieja kommune skylder entreprenørfirmaet Construcciones Armadas del Norte syv millioner euro. Forholdet gjelder en ekspropriasjonssak der dom ble avsagt i 2008. PPs kommuneledelse har imidlertid aldri betalt pengene. I april i år påla høyesterett ordfører Eduardo Dolón (PP) en bot på 200 euro for hver uke betalingen uteble. Opposisjonspartiet Los Verdes (De grønne) kan nå avsløre at ordføreren hverken har betalt firmaet erstatningssummen eller bøtene som han i følge partiet står personlig ansvarlig for. Sistnevnte post skal ha rukket å komme opp i 4.000 euro.

Torrevieja kommune skylder entreprenørfirmaet Construcciones Armadas del Norte syv millioner euro. Forholdet gjelder en ekspropriasjonssak der dom ble avsagt i 2008. PPs kommuneledelse har imidlertid aldri betalt pengene. I april i år påla høyesterett ordfører Eduardo Dolón (PP) en bot på 200 euro for hver uke betalingen uteble. Opposisjonspartiet Los Verdes (De grønne) kan nå avsløre at ordføreren hverken har betalt firmaet erstatningssummen eller bøtene som han i følge partiet står personlig ansvarlig for. Sistnevnte post skal ha rukket å komme opp i 4.000 euro.

Los Verdes frykter at Dolón vil forsøke å utgiftsføre bøtene i kommunens regnskaper for på den måten å slippe å betale dem selv. Partiet mener ordføreren bryter straffeloven og kan risikere å bli fratatt retten til å inneha offentlige verv i en periode på opptil to år. Årsaken til at PP ikke betaler entreprenørfirmaet erstatningen, skyldes i følge opposisjonspartiet den økonomiske situasjonen i kommunen som de karakteriserer som «kaotisk» og «nærmest bankerott». Partiet mener også at PP har en plan om å fordele betalingen utover en periode på tre år, noe firmaet som har krav på pengene angivelig ikke godtar.

I følge avisen Información skal Construcciones Armadas del Norte ha blitt fratatt eiendom ved ekspropriasjon i området ved Centro de Salud la Loma i Torrevieja. Selskapet skal uten hell ha forsøkt å komme til enighet med Partido Popular siden 1999. Tilslutt gikk firmaet rettens vei og fikk dom på erstatning i 2008, senere bekreftet av høyesterett i 2009. Kommunen er pålagt et erstatningskrav på 5,2 millioner euro, hvorpå det har påløpt morarenter for 1,8 millioner. Bøtene til ordføreren kommer i tillegg.
 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter