Ordfører overstyrer arkeologisk rapport, uten å ha lest den

Publisert

Ordfører Manuel Gómez (PP) i San Fulgencio har gitt klarsignal til videre utbygging av eneboliger ved ruinene etter en 2.500 år gammel iberisk bosetning. Godkjennelsen av arbeidene skjer uten at ordføreren har lest konsekvensutredningen fra kommunens egen arkeolog. Ordføreren sier til media at han har tenkt til å lese rapporten senere.

Arbeidene ved den iberiske bosetningen i San Fulgencio ble beordret stanset i desember etter at deler av de vernede områdene som ligger nærmest utbyggingen var ødelagt av anleggsmaskiner. Det fremgår imidlertid av andre opplysninger at arbeidene i realiteten aldri opphørte. Opposisjonspartiet PIPN (Partido Independiente por las Nacionalidades) sier til avisen Información at de gjorde daglige besøk på stedet og at maskinene var i bruk i hele den angitte perioden.

Det historiske utgravningsstedet La Escuera som nå trues av eiendomsutbygging inneholder bygningsmasse fra iberisk tid (fra perioden 600 til 300 før vår tidsregning). De første store funnene ble gjort på 1960-tallet og var ledet av den svenske arkeologen Solveig Nordström. Utgravningene avslørte rester etter store murvegger, ruiner man antok var fra et iberisk tempel.

Etter de første utgravningene er det gjort stadig nye funn området, blant annet av iberisk keramikk, herunder arbeider i punisk, italiensk og gresk tradisjon. Bare en brøkdel av det flere hektar store området skal være gravet ut.

Ordfører Gómez (Partido Popular) begrunner godkjenningen av videre utbygging i La Escuera med at entreprenøren bak eiendomsprosjektet har rettet opp feilen som ble begått. Denne informasjon motstrides imidlertid av andre kilder. Jordhaugene som var lagt på vernet område er angivelig der fremdeles og skal kun ha blitt flatet ut.

Ordføreren forsvarer seg også med at regionsadministrasjonen i Valencia, som forvalter området, heller ikke skal ha foretatt seg noe for å stanse arbeidene. Avisen Información har bedt om tilgang til konsekvensutredningen fra kommunens arkeolog, en forespørsel ordføreren har avvist. Om rapporten sier Gómez at han har tenkt til å lese den senere, i forbindelse med utspørringen fra opposisjonen i kommunestyret. Han påpeker også at han vil gi opposisjonen tilgang til rapporten hvis de ønsker det, noe de allerede skal ha bedt om.

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter