Nekter å fryse lønningene

Publisert

Arbeiderne ved saltutvinningsanlegget, La Nueva Compañía Arrendataria de las Salinas de Torrevieja (NCAST), har avvist forslaget fra ledelsen om å hoppe over lønnsøkningen for 2008. Vanligvis ligger lønnsveksten på 2,4 % i året for saltarbeiderne, men på grunn av lavkonjunkturen har bedriften foreslått å fryse lønningene på 2007-nivå.

Arbeiderne ved saltutvinningsanlegget, La Nueva Compañía Arrendataria de las Salinas de Torrevieja (NCAST), har avvist forslaget fra ledelsen om å hoppe over lønnsøkningen for 2008. Vanligvis ligger lønnsveksten på 2,4 % i året for saltarbeiderne, men på grunn av lavkonjunkturen har bedriften foreslått å fryse lønningene på 2007-nivå. Noe fagforeningene nå går ut og avslår. NCAST sliten angivelig med et underskudd på to millioner euro, samtidig som de sitter på en saltbeholdning pålydende 400.000 tonn, som syntes vanskelig å få solgt.      
 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter