Miljøvern-departementet skal “redde” Torreviejas Playa del Cura

Publisert

Regjeringen anslår at Torreviejas mest populære strand, Playa del Cura, trenger en investering på 1,5 millioner euro. I første runde skal man studere kystdynamikken for å fastslå årsakene til tapet av sand og finne løsninger.

Når sanden forsvinner blir stranden både smalere og mer steinete.

Kystdirektoratet, underlangt mijøvern-departementet, har tildelt en kontrakt for utarbeidelse av et prosjekt for å regenerere, gjenvinne og stabilisere sanden på Cura-stranden i Torrevieja. Strekningen som skal bearbeides er på 450 lengdemeter og avgrenses i nord av Carral- eller Margalla-punktet – Las Columnas – og i sør av bølgebryteren ved de naturlige svømmebassengene – inkludert den lille strandbiten mellom El Tintero-kiosken og selve bølgebryteren.

Budsjettet for de etterfølgende arbeidene, hvis initiativet går gjennom miljøvurderingsprosessen, er på 1,5 millioner euro, noe rådhuset i Torrevieja i utgangspunktet var innstilt på å finansiere da tiltaket ble foreslått i 2021.

Ett år under planlegging

Til tross for at utarbeidelsen av prosjektet innebærer en kostnad på knapt 45 000 euro, har administrasjonen som er underlagt departementet for økologisk omstilling (Miteco), først vært i stand til å gjennomføre tildelingen av kontrakten etter et års saksbehandling, og det første anbudet ble liggende øde. Selskapet Ingeniería y Estudios Mediterráneo er valgt til å utføre arbeidet i løpet av en periode på 6 måneder.

Utsatt for østavind

Costas-teknikerne påpeker at El Cura-stranden er en bystrand med fin sand som er svært populær i sommersesongen, og som “har minsket foruroligende mye i bredde de siste årene”. Stranden er eksponert for Levante og sørlige dønninger, noe som gjør at “dette er et område som lider av regresjonsproblemer”.

En situasjon som har blitt forverret de siste årene, påpeker han, på grunn av de store stormene som har rammet stranden, samt mangelen på “kontinentale sedimenter som kan bidra til strandens bærekraft”.

El Cura-stranden har ikke vært gjenstand for restaurerings- eller stabiliseringstiltak de siste tiårene fra kystvesenets side. I 2010 ga Costas Torreviejas rådhus fullmakt til å gjennomføre ombyggingsarbeider på strandpromenaden, som ligger på offentlig maritim grunn, og i slutten av 2020 rev Costas “Kiosco José María”, som manglet konsesjon.

I rapporten som Miteco-organet begrunner utarbeidelsen av prosjektet med, heter det at “det gjenstår et annet etablissement i det offentlige maritime domenet til kiosken El Tintero, sør for strandpromenaden på et fremspring av den samme som går inn på stranden, som for øyeblikket ikke har en administrativ konsesjon ettersom den er slukket”. Rådhuset har åpnet en søknad om å erklære denne tradisjonelle og symbolske plassen som en ressurs av lokal betydning (BRL), noe som foreløpig avverger trusselen om riving.

Kystdynamikk

Prosjektet må omfatte en studie av kystdynamikken, inkludert en studie av kystregresjonen på kyststrekningen mellom Punta Salaret, i den nordlige enden av Los Locos-stranden eller Punta Carral og den nordlige bølgebryteren i Torrevieja havn, “fordi det er den fysiografiske enheten som påvirker tiltakets omfang”. Det vurderes også å gjennomføre en studie av sandkilder, både av terrestrisk og marin opprinnelse, med deres granulometrier og “prisklasser”, i steinbruddene i nærheten.

I tillegg vil muligheten for å bruke sandbanker i nærheten som forsyningskilde bli vurdert. Gjeldende miljølovgivning krever at strandfornyelsesprosjekter eller bygging av forsvarsverk skal underlegges en miljøvurdering. Kontrakten omfatter derfor utarbeidelse av igangsettingsdokumentet og konsekvensutredningen.

Costas har gjennomført et effektivt fornyelsesprosjekt for Los Locos-stranden med tilførsel av steinbruddsand, noe som først og fremst har gjort det mulig å bevare sandområdet på den sentrale og sørlige delen av stranden.
Knapt ti tusen kvadratmeter

El Cura-stranden er den mest populære av Torreviejas bystrender, og den er også en av de mest overfylte i Spania på grunn av sin beskjedne størrelse – bare 10 500 kvadratmeter – selv om vannkvaliteten er svært akseptabel takket være nærheten til Posidonia-engene. Den er kjent for at mange av brukerne står tidlig opp for å finne en plass i frontlinjen, noe som nådde sitt høydepunkt under pandemiens avstandsrestriksjoner.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter