Mer penger til ny N-332

Publisert

Arbeidene med å lage en ny og bredere riksvei N-332 rundt Benidorm har pågått siden tidlig dette året. Prosjektet har vært i fare for å stoppe opp da årets bevilgninger har blitt brukt opp, da prosjektet har hatt raskere fremgang enn tidligere estimert.

Benidorm kommune har nå fått grønt lys til å fortsette arbeidet. De vil motta nye bevilgninger fra departementet for infrastruktur i Madrid fra deres budsjett for 2011. Tallene er ennå ikke klare men ifølge Jose Blanco er det snakk om rundt 4.6 millioner Euro som skal bevilges i 2011 og det siste som da gjennstår innen prosjektets totalrammer på 25.3 millioner Euro kommer i 2012.

Arbeidene med å lage en ny og bredere riksvei N-332 rundt Benidorm har pågått siden tidlig dette året. Prosjektet har vært i fare for å stoppe opp da årets bevilgninger har blitt brukt opp, da prosjektet har hatt raskere fremgang enn tidligere estimert.

Benidorm kommune har nå fått grønt lys til å fortsette arbeidet. De vil motta nye bevilgninger fra departementet for infrastruktur i Madrid fra deres budsjett for 2011. Tallene er ennå ikke klare men ifølge Jose Blanco er det snakk om rundt 4.6 millioner Euro som skal bevilges i 2011 og det siste som da gjennstår innen prosjektets totalrammer på 25.3 millioner Euro kommer i 2012.

Den nye veien vil ha to baner i hver retning og være mer oversiktelig enn dagens N-332 når den er helt ferdig i 2012.

Farligste i Spania
Strekningen fra Benidorm og gjennom Alfaz del Pi er en av de farligste i Spania og det har vært gjentatte dødsulykker på veien som er langt mer trafikkert enn hva den opprinnelig er laget for å håndtere.

Liten fremgang i Alfaz del Pi og Altea
Den nye riksveien rundt Altea og Alfaz del Pi, som i flere år har vært planlagt, er ennå ikke påbegynt.

Kommuneadministrasjonene har i begge byene i en årrekke kranglet med departementet for infrastruktur om hvilken trase man skal velge. Alfaz del Pi og Altea kommune har brukt alle ankemuligheter mot departementets ønske om å legge riksveien langs motorveien A7 hvor den vil kreve minst inngrep.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter