”Medisin mot piller” – Et prosjekt mot legemiddelavhengighet

Publisert

Sosionomene Rolf Torodd Olafsen og Marit Clemetsen har tatt turen til Costa Blanca med sitt prosjekt ”Medisin mot piller”. Torsdag 19. mars besøker de sjømannskirken i Torrevieja med foredraget ”En pille for alt som er ille – et foredrag om legemiddelavhengighet”, og fredag 20. mars står sjømannskirken i Albir for tur.

Sosionomene Rolf Torodd Olafsen og Marit Clemetsen har tatt turen til Costa Blanca med sitt prosjekt ”Medisin mot piller”. Torsdag 19. mars besøker de sjømannskirken i Torrevieja med foredraget ”En pille for alt som er ille – et foredrag om legemiddelavhengighet”, og fredag 20. mars står sjømannskirken i Albir for tur.

”Medisin mot piller” – prosjektet, som til daglig har tilholdssted i Hamar kommune, tar utgangspunkt i prosjektleder Rolf Torodd Olafsens erfaringen som tidligere legemiddelavhengig, men også i mange års sosialfaglig arbeid hvor det har blitt avslørt at mange sliter det samme problemet. I tillegg til de to sosionomene jobber Tone Wagenius som frivillig på prosjektet.

De fleste som rammes av legemiddelavhengighet bruker kun de medikamentene legen foreskriver, og som ligger innenfor det som på fagspråket kalles terapeutisk dose. Mange sliter like mye under en lavdoseavhengighet som ved bruk av høyere doser. ”Medisin mot piller” jobber i forhold til en bivirkningsproblematikk med symptomer som alt for ofte feilaktig diagnostiseres som psykiske/fysiske lidelser og/eller rusproblematikk.

– Vår målgruppe er mennesker som utvikler avhengighet og bivirkninger av helt legalt utskrevne doser fra egen lege. Dette dreier seg om folk som i 95 % av tilfellene fikk sin første tablett av beroligende, sovepiller, lykkepiller eller eventuelt smertestillende, og som fortsetter med medikamentene etter legens gode råd og anvisninger. Problemet er at mange av disse pasientene utvikler psykiske og/eller fysiske bivirkninger, som så altfor sjelden blir sett som det det virkelig er. Årsaken til det er manglende kunnskaper hos den behandlende instans. Vi er faktisk de eneste i landet som jobber aktivt med dette på alle nivåer. Men det er ikke slik at vi er motstandere av medikamenter, medikamentene i seg selv kan være nyttig i en kortere periode. Det er dessuten viktig å understreke at det er langt fra alle som utvikler disse symptomene, forklarer Rolf Torodd.

Foredraget til de to sosionomene tar for seg konsekvenser ved bruk av overnevnte typer medikamenter, og hvordan man kan oppdage at det har blitt et problem. Dessuten tar de for seg hvordan man skal følge opp mennesker som har havnet i en slik situasjon og hvordan prosjektet arbeider opp mot leger og behandlingsinstitusjoner. Sist, men ikke minst, kommer de inn på hvorfor bruken av denne typen medikamenter er så utbredt som den er.

– På grunn av manglende kunnskaper om bivirkningene av legemiddelbruk, blir symptomene ofte diagnostisert som psykiske eller fysiske lidelser. Dette fører ofte til uheldige konsekvenser som innleggelse på psykiatriske institusjoner og lignende, sier Rolf Torodd.

– Hvis man kjenner seg igjen i beskrivelsene våre, og mistenker at man kanskje kan ha et problem. Er det første man bør gjøre å skaffe seg informasjon og en oversikt over situasjonen. Deretter kan man forsøke å trappe ned på bruken i sitt eget tempo. Hvis det viser seg å ha innvirkning, bør man kontakte sin lege og forsøke å skape en dialog med han om hvordan problemet bør løses, sier Marit.  

     
Mer informasjon og ”Medisin mot piller” – prosjektet finner du her http://www.medisinmotpiller.no/   

   

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter