Lite fremgang om Torreviejas ny ringvei

Publisert

Nå i sommerferien er problemet størst. Nesten stillestående trafikk store deler av dagen på riksvei N332 forbi Torrevieja. Men trafikk-problemene er ikke begrenset til ferien.

50.000 biler trafikkerer denne strekningen på en vanlig dag. Over syv kilometer er det kun en veibane hver vei. Med dobbel sperrelinje for å forhindre ulykker som følge av forbikjøringer.

Planen er å utvide veien til to veibaner hver vei og endre noe på hvor veien går. Det er konkret dette siste som skaper mye problemer og forsinkelser.

Evigvarende forprosjekt

Til tross for mange lovnader om at prosjektet «snart» skal få frem er realiteten at lite har skjedd. Et forprosjekt ble satt i gang i 2018. Det skulle vare i 18 måneder med «innlevering» til staten i desember 2019.

Forprosjektet er ennå ikke ferdig. Det som forsinker er flere mindre justeringer av hvor den nye veibanen skal gå med tilhørende konsekvens-utredninger. Hver mindre justering har forskjellige fordeler og bakdeler med tanke på funksjon, estetikk og miljø.

Planene har aldri blitt offentliggjort. Fasen hvor prosjektet legges ut til offentlig gjennomsyn gjenstår. Etter dette er gjort kan man hente inn de nødvendige tillatelse og hente inn tilbud så snart budsjettet godkjennes. Tilbake i 2018 snakket man om en kostnadsramme på 40 Millioner Euro.

Norsk Helsebedrift søker helsesekretærer på hel-, og deltid!

Jobb fra hjemmekontor i Spania! Bor du i Alicante området, gjerne Torrevieja og ønsker å jobbe fra Spania fra hjemmekontor mot norske pasienter via nett på telefon og data, er...

Selge spaniaboligen din UTEN å reise til Spania?

Hele pakken hos LNDINBOLIG En del av våre kunder som vil selge boligen sin hverken kan eller ønsker å reise til Spania for å avvikle eierforholdet.Det kan være, tidsklemme, arveoppgjør,...

Relevante nyheter