10.3 C
Alicante
30.4 C
Málaga
20.8 C
Las Palmas de Gran Canaria

Lite fremgang om Torreviejas ny ringvei

Nå i sommerferien er problemet størst. Nesten stillestående trafikk store deler av dagen på riksvei N332 forbi Torrevieja. Men trafikk-problemene er ikke begrenset til ferien.

50.000 biler trafikkerer denne strekningen på en vanlig dag. Over syv kilometer er det kun en veibane hver vei. Med dobbel sperrelinje for å forhindre ulykker som følge av forbikjøringer.

Planen er å utvide veien til to veibaner hver vei og endre noe på hvor veien går. Det er konkret dette siste som skaper mye problemer og forsinkelser.

Evigvarende forprosjekt

Til tross for mange lovnader om at prosjektet «snart» skal få frem er realiteten at lite har skjedd. Et forprosjekt ble satt i gang i 2018. Det skulle vare i 18 måneder med «innlevering» til staten i desember 2019.

Forprosjektet er ennå ikke ferdig. Det som forsinker er flere mindre justeringer av hvor den nye veibanen skal gå med tilhørende konsekvens-utredninger. Hver mindre justering har forskjellige fordeler og bakdeler med tanke på funksjon, estetikk og miljø.

Planene har aldri blitt offentliggjort. Fasen hvor prosjektet legges ut til offentlig gjennomsyn gjenstår. Etter dette er gjort kan man hente inn de nødvendige tillatelse og hente inn tilbud så snart budsjettet godkjennes. Tilbake i 2018 snakket man om en kostnadsramme på 40 Millioner Euro.

Relaterte saker

- Advertisement -