Letter å installere solpaneler

Publisert

Partiet "Los Verdes" (De grønne), i Torreiveja forteller om positive tilbakemeldinger fra kommunens planavdeling vedrørende deres forslag om å tillate installering av solpaneler i byens boområder.

Partiet "Los Verdes" (De grønne), i Torreiveja forteller om positive tilbakemeldinger fra kommunens planavdeling vedrørende deres forslag om å tillate installering av solpaneler i byens boområder.

Generalplanen har i mange tilfeller tidligere ikke tillatt slike "fremmede" elementer på fasader, tak og utearealer noe som vil bli lettere dersom forslaget fra "Los Verdes" går igjennom. Partiet ønsker at man i kommunen også skal lansere en kampanje rettet mot innbyggerne for å informere om fordelene ved bruk av solenergi for oppvarming av varmtvann og for produksjon av elektrisitet.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter