Jobber for nordmenn på valglistene

Publisert

Mona Nielsen er en av de som kjenner godt til nordmenns manglende mulighet til å stå på valgliste i Spania. Hun kom til Torrevieja i 1987 og ble i 2007 valgt inn i styret for PSOE i Rojales. Siden var hun også med å tilrettelegge for etableringen av Arbeiderpartiets lokallag på Costa Blanca og ble invitert av AP-regjeringens Brokkmann-utvalg til å komme med sine innspill. Nielsen forteller til Spaniaposten hun selv ikke har noen ambisjoner om å stille på noen valgliste selv men hun ønsker å hjelpe andre engasjerte nordmenn.

– Jeg er nok mer gründer enn byråkrat forteller den engasjerte kvinnen til Spaniaposten.

Les også:

Eric Svanberg (PP) får ikke stille til gjenvalg

Løgn om Elisabeth Marandi & Eric Svanberg

Mona Nielsen var på åttitallet med å starte restauranten Bella Napoli i Guardamar. En del år senere byttet den faglærte kokken ut grytene og i 1998 slo hun seg sammen med Morten Lundquist, også han fra Larvik. Det var starten på det som snart skulle bli eiendomsmegler ”Lundquist & Nielsen”. Det var først mange år senere hun skulle bli engasjert i politikken.

– Det som egentlig motiverte meg til å begynne med politikk, var forrige valgkamp i Rojales. Jeg så hvordan det såkalte uavhengige utlendingsbaserte partiet GRIP gikk aggressivt ut mot PSOE. De slang rundt seg med syltynne argumenter som snarer hører hjemme i en sutrete naboforening, enn i en seriøs valgkamp, sier Mona. Den sittende PSOE ordføreren, Antonio Perez, fikk flest stemmer ved valget, men GRIP klarte å lage en allianse med PP. Dermed fikk innbyggerne i Rojales ikke den ordføreren de egentlig hadde stemt frem. Isteden ble en representant fra GRIP sittende i sjefsstolen.

– Det som skjedde ved lokalvalget i 2007, er ikke akkurat det jeg forbinder med demokrati, men slik ble det altså.

Stoltenberg besøkte Costa Blanca

Marylène Albentosa Ruso og Jens Stoltenberg

I forbindelse med forberedelsene til Jens Stoltenberg sitt besøk til Costa Blanca 17. Mai 2010 tok ordfører i Guardamar del Segura, Marylène Albentosa Ruso (PSOE) opp nordmenns manglende mulighet for å stå på valgliste i Spania. Hun har selv vært på offisielt besøk i Norge hvor hun blant annet traff Oslos ordfører Fabian Stang. Ordføreren i Guardamar ville gjerne hatt med nordmenn på valglisten i sin kommune dersom det skulle la seg gjøre uten å bryte spansk lov vel og merke. En problemstilling man der har vært klar over der siden lokalvalget i 2007.

– Det ble poengtert at det var litt rart at man likevel hadde fått dette til i Alfaz del Pi. Via partikolleger i PSOE ble det opprettet kontakt med rådhuset i Alfaz del Pi. Det ble spurt om hvordan de hadde fått til å ha en norsk statsborger på valglisten og latt ham sitte som byråd i fire år. Det ble ganske fort helt tyst fra Alfaz del Pi om denne saken forteller Mona Nilsen.

– Dette må de da ha vært klar over, om de ikke viste det fra første dag må de da ha oppdaget det på ett eller annet tidspunkt. Dersom det skjedde er det lov å beklage.

– Rådhuset i Alfaz del Pi ønsket ikke å snakke om saken og har ikke svart på henvendelser om hvordan de har fått la nordmenn stå på valglistene i kommunen.

Arbeiderpartiet formaliserer sitt samarbeide med PSOE

– Vi ønsket jo også at via våre kontakter at vi sammen kunne arbeide mot Madrid for å eventuelt endre på dagens regelverk. PSOE har jo ett formelt samarbeid med Arbeiderpartiet som også har ett lokallag i Alfaz del Pi. Forutsetningene for å få til noe burde jo være gode om viljen er der, forteller Mona Nilsen til Spaniaposten.

Tvil rundt Brochmann-utvalget
Mona Nilsen var en av de nordmenn som ble invitert til å komme med innspill til utvalget AP-regjeringen har satt ned for å “se på effekten av større mobilitet i befolkningen og hva slags utfordringer den norske velferdsmodellen møter på grunn av mer bevegelse over landegrensene” som det heter i utvalgets mandat.

Foran utvalget understreket hun viktigheten av at man ikke bare fokuserer på pensjonister i Spania.

– Det finnes i Spania flere tusen norske næringsdrivende og vanlig arbeidende nordmenn som ofte blir oversett av både utvalg og journalister fra Norge.

Dette er grupper som aldri samles på noe vis for å diskutere sine eventuelle problemer og behov. Foruten ett opphav i Norge har man kanskje også lite til felles kan det føles som.

– Intensjonen var nok god men jeg tviler på at det vil ende i noe for det bedre. Det kan virke som utvalget er nedsatt av regjeringen for å spare penger. På flere måter kontrollere utvandringen for å forebygge at det blir ett for stort pengesluk. Og jeg sitter vel dessverre med en følelse av at dette ikke ender i noe. Jeg håper virkelig ikke dette skyldes en mangel på politisk vilje, eller forutinntatte holdninger.

Nilsen har vært involvert i flere saker som vedgår nordmenn i Spania siste årene. Gjennom hennes engasjement i spanske PSOE og Det norske Arbeiderpartiet har hun fulgt godt med på norske statens praktisering av lover og regler i tema som angår skatt, NAV, helsekort og lite fornuftige regler for utflytting fra Norge med dobbelskatt i flere år som konsekvens for de som vil flytter ut av Norge.

– Jeg hadde vel forventet mer velvilje enn hva vi har møtt fra norske myndigheter i de sakene vi har tatt opp via partikanalene. Informasjon har vært for dårlig og kommet for sent. Saken om kildeskatten er en av de som viser dette.

Innføringen av kildeskatt er unntatt nordmenn som er bosatt i Spania, men dårlig informasjon fra norske myndigheter har skapt mye uro og usikkerhet blant norske pensjonister i Spania.

I september 2010 var Mona Nielsen i møte med partifeller, inkludert medlemmer av utenrikskomiteen. Hun informerte blant annet om nettopp nordmenns behov for å kunne stå på liste i Spania ved lokale valg. Mye har endret seg siden den gangen dagens lovverk ble etablert i perioden 1990-1991. Den gangen var det var flere spanjoler i Norge enn dagens situasjon hvor norske innvandrere bosatt i Spania har blitt en langt større gruppe enn de spanske statsborgerne som bor i Norge.

Det var en utveksling mellom den gang Norges ambassadør til Spania, Leif Mevik og den spanske utenriksminister Francisco Fernandez Ordoñez som førte til avtalen som ga nordmenn mulighet til å stemme ved lokale og regionale valg i Spania samtidig som spanske borgere bosatt i Norge fikk avgi stemme ved kommune- og fylkestingsvalg i Norge.

Dagens regelverk som tillater nordmenn å stemme ved lokalvalg, det å stå til valg ved spanske valg har aldri vært lovlig for nordmenn i Spania. De nordmenn som til nå har stilt på liste har gjort det i strid med spansk lov.

Vedlegg:

[PDF] Avtalen mellom Norges ambassadør til Spania, Leif Mevik og den spanske utenriksminister Francisco Fernandez Ordoñez.

[PDF] Pressemelding fra INE (Spanias nasjonale byrå for statistikk) om utlendingers stemmerett i Spania.

[PDF] Den spanske lovteksten (Boletin Oficial del Estado)

[PDF ]Informasjon fra Alicante provinsen om valg, hvem som kan velge og hvem som kan bli valgt.

Les også:

Eric Svanberg (PP) får ikke stille til gjenvalg

Guardamar: Ordfører på Norgesbesøk

Zapatero på 17. mai: – En slik gjestfrihet, toleranse og optimisme må vi ta med oss inn i fremtiden

– Spania har tilpasset seg demokratiet i rekordfart

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter