Jan Bøhler (AP) til Torrevieja for årsmøte

Publisert

Oslo Ap`s leder Jan Bøhler var på plass i Torrevieja under Arbeiderpartiet Costa Blanca syds årsmøte fredag kveld. Han roste nordmenn i Spanias politiske engasjement. Det var en sliten men ivrig stortingsrepresentant og leder for Oslo AP som møtte Spaniaposten rett før årsmøte på restaurant Buena Vista i Torrevieja.

– Jeg har reist siden klokken fem i morgens og drar tilbake i morgen i 15-tiden, sier Bøhler, som innrømmer at han har et travelt liv som politiker.

Han har vært på Costa Blanca i forbindelse med jobb en gang tidligere, men understreker at hans besøk kun dreier seg om AP-politikk generelt og ikke så mye om konkrete norsk-spanske tema. Bøhler forteller til Spaniaposten at han er imponert over nordmenn i Spanias engasjement innen norsk politikk og roser den positive holdningen blant de norske utflytterne.

-Det virker som de fleste nordmenn her i dag er fornøyde og stort sett bare vil prate om AP politikk, sier Bøhler til Spaniaposten.

– Kunne du selv tenke deg å flytte til Spania når du blir pensjonist?

– Det har jeg faktisk aldri tenkt på, men jeg forstår godt at mange gjør det, sier Bøhler.

I møtet tok Böhler opp helse og sosial saker samt imigrasjon, integrering , innvandrerer og språk. Dessuten som talsmann for justiskomiteen orienterte han innledningsvis om den nye kriminaliteten bla, skimming, terror, nettsvindel og hvordan dette bekjempes, samt endring av lovverket og tilpassing av dette til de nye kriminelle scenarioene.

AP imot norske sykehjem

På spørsmålet om hvorfor AP alltid har stemt imot det å etablere sykehjemsplasser i Spania i de kommuner hvor man har vurdert dette, svarer Bøhler at han selv er åpen for en slik ordning og at hver kommune må vurdere sitt behov. Likevel mener Bøhler at det beste er at folk bestemmer hvor de skal bo. Har en meldt utflytting til Spania så vil en komme under spansk pleieomsorg og velger en å bo mesteparten av året i Norge, så er det de norske kommunene som avgjør dette. For øvrig, er det ingenting som burde hindre at en kommune kjøper sykehjemsplasser i Spania, sier han. Bøhler forteller at med de nye EØS reglene innen helsetjensten så vil muligheter på tvers av landegrensene åpne opp for mange nye tjenester og tilbud.

Pressekontakt Mona Nilsen kunne fortelle til Spaniaposten at lokallaget i dag er rundt 120 medlemmer og at AP laget på Costa Blanca syd ligger organisert under Oslo Arbeiderparti.

Vil samarbeide med FrP

Største nyhet på årsmøtet er samarbeidet partiet vil gjøre med Fremskrittspartiets lokallag på Costa Blanca. Lokallagene ser en rekke praktiske problemstillinger man begge er enige om at best kan løses ved å sammen arbeide mot politikere på stortinget, sier Nielsen.

 

Årsberetningen

Et førtitalls mennesker hadde samlet seg til middag og fest. Leder Per Neskleiv startet møtet med årsberetningen for 2010. Arbeidet med APs lokalag startet i april 2010, nå snart ett år etter er også partiet formelt registert i Spania.

Laget CBS hadde ved utgangen av 2010, 69 betalende medlemmer men over 120 står nå som innmeldte i partiet. Av disse er elleve også registrert i Oslo Arbeiderparti.

Fortsatt sliter laget med dårlig økonomi grunnet fraværende støtte fra moderlaget i Oslo. Et problem er at de enda ikke har fått orden på registrering av partilaget her i Spania.

Lokallaget trenger flere medlemmer, men dette er et økonomisk spørsmål. De håper og forventer at moderpartiet i fremtiden vil stille bedre opp. På to år er det bevilget kun 560 euro fra Oslo til markedsføring av lokallaget.

 

Milliardærstrid kan hjelpe Spania-nordmenn

Jobber for nordmenn på valglistene

Kildeskatten innføres – berører ikke Spania-pensjonister

Nytt styre i Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet etablert på Costa Blanca

AP’s lokallag Costa Blanca Syd opplyser om

Sykehjemsprosjektet i Altea: Dyr granskningpensjonsreformen

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter