«Ikke ta med plast på stranden»

Publisert

Orihuela kommune vil ha strendene frie for plastavfall. Under mottoet «Ikke ta med plast på stranden» lanseres en ny kampanje i sommer med oppstart i juli. Målet er å bevisstgjøre strandgjester, slik at plastavfall ikke skal havne i havet. Kommunen deltar også i den internasjonale Blått Flagg-aksjonen «The Blue Flag Mediterranean Week» der frivillige kan delta i opprydning langs strendene.

Kampanjen «Ikke ta med plast på stranden» arrangeres i Orihuela fra 2. til 8. juli. Gjennom teater, dans og lek skal budskapet formidles til strandgjestene på en morsom måte. Det bakenforliggende budskapet er at både produksjon og forbruk av plastemballasje og engangsprodukter i plast må reduseres. Mye av søppelen havner i havet og skader de marine økosystemene.

Foruten den nye holdningskampanjen vil kommunen i sommer arrangere frivillig plukking av søppel langs strendene. Kommunen deltar også i den internasjonale aksjonen The Blue Flag Mediterranean Week, der frivillige kan delta i opprydning langs strendene.

“The Blue Flag Mediterranean week” skjer i samarbeid med miljø- og forbrukerorganisasjonen ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor) som inngår i den internasjonale organisasjonen for Blått Flagg, Foundation for Environmental Education (FEE).

Kommunens miljøprosjekt i Orihulea er også knyttet opp mot FN-programmet for rent hav, Clean Seas Campaign (United Nations Environment Programme) ledet av den norske diplomaten og tidligere politikeren Erik Solheim.

“Å løse problemet med forsøpling langs strendene er ikke enkelt”, opplyser en representant for Orihuela kommune, “men krever alles innsats”. Orihuela har rundt 16 kilometer med strand og 11 strender med miljø- og kvalitetssertifiseringen Blått Flagg.

Les også: «Rusken-aksjon» i Altea-bukta

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter